BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220103T220835Z DESCRIPTION: \nVelkommen til nettsending fra Nkom i Lillesand!\n \n20. janu ar kl. 10-11.30\n \nLenke til å følge sendingen\nhttps://livestream.com/ accounts/26229563/events/10054983\n \nProgram:\n* Velkommen ved direktør Pål Wien Espen i Nkom\n* Innledning ved statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)\n* Presentasjon av Nkoms målbil der og virkemidler for robuste transmisjonsnett for Norge mot 2030.\nVed d irektør Pål Wien Espen og fagdirektør Bjørn Erik Eskedal\n\nInnlegg fr a:\n \n* Lyse AS ved Tore Kristoffersen\, prosjektdirektør for forretning sområde Tele\n* Representant fra ledelsen i Telia Norge\n* Kommunenes sen tralforbund ved Anne Mette Dørum\, spesialrådgiver for forskning\, innov asjon og digitalisering \n* Olav Lysne\, leder for Lysne-utvalgets rapport \, som blant annet ligger til grunn for Nkoms rapport. \nHan er i dag dire ktør ved Simula Metropolitan og professor ved OsloMet\nÅpent for spørsm ål\n \nVelkommen!\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220120T113000 DTSTAMP:20220103T220835Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220120T100000 LAST-MODIFIED:20220103T220835Z LOCATION:https://livestream.com/accounts/26229563/events/10054983 ORGANIZER;CN="Henden, Ragna Marie":mailto:rmh@nkom.no PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Nkom nettmøte om målbilder robuste nett 2030 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D00AD8D5F600D801000000000000000 01000000082C928B4F7725147A459ED33FE4B099F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

 \;

Velk ommen til nettsending fra Nkom i Lillesand!

 \;

20. januar kl. 10-11.30

 \;

Lenke til å følge sendingen

https://livestream.com/accounts/26229563/events/10054983

 \;

Prog ram:

  • Velkommen ve d direktør Pål Wien Espen i Nkom
  • Innledning ved statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
  • Presentasjo n av Nkoms målbilder og virkemidler for robuste transmisjonsnett for Norge mot 2030.

Ved direktør Pål Wien Espen og fagdi rektør Bjørn Erik Eskedal

Innlegg fra:

 \;

    < li class=MsoListParagraph style='margin-left:0cm\;mso-list:l0 level1 lfo1' >Lyse AS ved Tore Kristoffersen\, prosjektdirektør for forretningsområde Tele
  • Representant fra ledelsen i Telia Norge< /li>
  • Kommunenes sentralforbund ved Anne Mette Dørum\, spesialrådgiver f or forskning\, innovasjon og digitalisering
  • Olav Lysne\, leder for Lysne-utvalgets rapport\, som blant annet ligger til grunn for Nkoms rapport.

Han er i dag direktør ved Simula Metropolitan og professor ved OsloMet

Åpent for spørsmål

 \;

Velkommen!

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR