For de som søker mer detaljerte eller spesifikke data, tilbyr vi også rådata og komplette datasett til nedlasting her.

Ekomstatistikken 2022

Utforsk ekomstatistikken for helår 2022, presentert gjennom en intuitiv og interaktiv Power BI rapport. Her får du tilgang til informasjon om samlet omsetning og investeringer, sammen med detaljert statistikk for abonnement og inntekter fra mobiltelefoni, fast bredbånd og TV-tjenester. Utforsk mønstre, trender og nøkkeltall for å få et helhetlig bilde av markedets utvikling.

Bredbåndsdekning 2022

Utforsk vår Power BI presentasjon av bredbåndsdekningen i Norge, basert på data samlet inn fra alle faste og mobile bredbåndstilbydere per slutten av første halvår 2022. Dette interaktive dashboardet gir deg en detaljert oversikt, klassifisert etter teknologier, hastigheter og typer bebyggelse. Dataene er samlet inn og aggregert basert på både husstander (bebodde boliger) og fritidsboliger. For en mer lokal innsikt, kan tallene ytterligere brytes ned på fylkes- og kommunenivå.