Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i, og et sted som er viktig for oss i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet å delta på, for å lytte, debattere og bidra til å løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. 

I år har vi egne arrangementer i tillegg til at vi deltar med fagpersoner i andres aktuelle arrangementer. Her ser du en oversikt over hvor du møter Nkom under Arendalsuka 2023:

Mandag 14. august

event fremtidens varelevering.jpg

Fremtidens varelevering – Bærekraftig innovasjonskappløp eller "cowboytilstander"?

Fremtidens varelevering - Bærekraftig innovasjonsløp eller "cowboytilstander"

Posten Norge har levert brev og pakker til befolkningen i 376 år. De siste 20 årene har postmarkedet endret seg betydelig, særlig i form av en drastisk reduksjon av brevforsendelser og en økning i pakker som sendes. Forbrukernes behov og preferanser har endret seg i takt med bruken av digitale løsninger, og vi ser at grensen mellom de tradisjonelle postaktørene og øvrige aktører i leveransemarkedet er i ferd med å viskes ut.

I dag kan forbrukere få levert nærmest hva som helst hjem. Det er en rekke ulike aktører å velge blant, og det aller meste av bestilling og kommunikasjon foregår digitalt. Flere disruptive aktører setter i dag sitt preg på markedet, og også de tradisjonelle postaktørene har satt opp innovasjonstakten.

Arrangør: Nkom
Deltar fra Nkom: Kamilla Sharma 
Tidspunkt: 13:00 -14:00

Arrangementet på arendalsuka.no.

Milliardene renner ut når nettene går ned

Milliardene renner ut når nettene går ned

Arrangør: Lyse AS
Deltar fra Nkom: Pål Wien Espen
Tidspunkt: 16:30 -17:30

Arrangemeentet på arendalsuka.no

Jammetest – White Hat Hacking for økt samfunnssikkerhet

Jammetest – White Hat Hacking for økt samfunnssikkerhet

Arrangør: Testnor
Deltar fra Nkom: John-Eivind Velure
Tidspunkt: 20:30 - 21:30

Arrangementet på arendalsuka.no

Arendalsuka jammetest.png

Tirsdag 15. august

Ekomnettet:  Har vi kontroll på kritisk infrastruktur

Ekomnettet: Har vi kontroll på kritisk infrastruktur?

Arrangør: EL og IT Forbundet
Deltar fra Nkom: Elise Lindeberg
Tidspunkt: 12:15 - 13:00

Arrangementet på arendalsuka.no

Kan kunstig intelligens redde oss fra telesvindel?

Kan kunstig intelligens redde oss fra telesvindel?

Arrangør: Utel AS
Deltar fra Nkom: Johannes Vallesverd
Tidspunkt: 12:00 - 13:00

Arrangementet på arendalsuka.no

Onsdag 16. august

Hvorfor skal norske bedrifter bry seg om 5G?

Hvorfor skal norske bedrifter bry seg om 5G?

Arrangør: Nkom/Sintef/Digital Norway
Deltar fra Nkom: Pål Wien Espen
Tidspunkt: 08:00 - 09:00

Arrangementet på arendalsuka.no

Plakat_Arendal_2023_5G.jpg

Norden etter Ukraina – digital motstandskraft i et nordisk perspektiv

Norden etter Ukraina – digital motstandskraft i et nordisk perspektiv

Arrangør: Telenor Norge
Deltar fra Nkom: Pål Wien Espen
Tidspunkt: 09:30 - 10:30

Arrangementet på arendalsuka.no

Sosial bærekraft i praksis: verdien av å ta ansvar

Sosial bærekraft i praksis: verdien av å ta ansvar

Arrangør: Agder fylkeskommune v/ Likestilt arbeidsliv
Deltar fra Nkom: Marit Mathisen
Tidspunkt: 14:30 - 16:30

Arrangementet på arendalsuka.no

Klimafotavtrykk på digital infrastruktur

Klimafotavtrykk på digital infrastruktur

Arrangør: IKT-Norge
Deltar fra Nkom: Pål Wien Espen
Tidspunkt: 15:00 - 16:00

Arrangementet på arendalsuka.no

Torsdag 17. august

Hvor robust er vår elektroniske​ kommunikasjon?

Hvor robust er vår elektroniske​ kommunikasjon?

Arrangør: Norsk Totalforsvarsforum
Deltar fra Nkom: Elise Lindeberg
Tidspunkt: 09:00 - 10:30

Arrangementet på Arendalsuka.no

Bredbåndsmarkedet – Et lappeteppe av aktører og teknologier, eller en mosaikk av muligheter?

event bredbåndsmarkedet.jpg

Bredbåndsmarkedet – Et lappeteppe av aktører og teknologier, eller en mosaikk av muligheter?

Samtidig viser Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sin nye analyse av bredbåndsmarkedene at konkurransen i mange deler av Norge er for svak og at valgmulighetene er få. Vi har derfor varslet at en rekke bredbåndstilbydere må åpne nettene sine for konkurrende tilbud.

Arrangør: Nkom
Deltar fra Nkom: Kamilla Sharma
Tidspunkt: 12:00 - 13:00

Arrangementet på arendalsuka.no

Lenke til opptak av arrangementet

Veien til mer konkurranse og valgfrihet - et spørsmål rundt åpne nett

Veien til mer konkurranse og valgfrihet - et spørsmål rundt åpne nett

Arrangør: Globalconnect
Deltar fra Nkom: Pål Wien Espen
Tidspunkt: 13:00 - 14:00

Arrangementet på arendalsuka.no

Håndtering av trusler i en digital verden. Debatt: Åpne bredbåndsnett – trussel eller mulighet?

Håndtering av trusler i en digital verden. Debatt: Åpne bredbåndsnett – trussel eller mulighet?

Arrangør: Norsk Eidsiva Bredbånd
Deltar fra Nkom: Pål Wien Espen
Tidspunkt: 15:25 - 15:50

Arrangementet på arendalsuka.no