Hopp til hovedinnhold

Elektronisk ID og tillitstjenester

Elektronisk identifikasjon (eID) er en måte å legitimere seg på digitalt. Tillitstjenester er tjenester som har til hensikt å sikre validitet og tillit elektronisk. Her får du mer informasjon om eID, tillitstjenester, tillitsliste, sektoravgift for tilbydere, rapportering av hendelser og SEID-prosjektet.