Informasjonsfilmer på youtube

Du kan se informasjonsfilmene hver for seg og samlet når du selv ønsker det på vår Youtube-kanal.

Er du usikker på hva ekomnett er og hvorfor frekvensbruk, elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet og kvalitet er viktig å kjenne til? Synes du lover, regler og standarder knyttet til ekomnett er kjedelig og stort sett plunder og heft? Er du godt nok informert om ekomnettautorisasjon?

I dette kurset beskriver og forklarer Nkoms eksperter viktige tekniske og juridiske aspekter rundt elektroniske kommunikasjonsnett på en lettfattelig og inspirerende måte.

Hva kan du lære?

  • Innføring i lover og regelverk for ekomnett
  • Hva som menes med riktig frekvensbruk, elektrisk sikkerhet, EMC og kvalitet for ekomnett
  • Innføring i hvordan søke om ekomnettautorisasjon
  • Innføring i oppgavene til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Informasjon om hver film

Her får du en kort informasjon om hver film, og kan se hvilken film du ønsker når du ønsker det. Filmene er også nyttige til å friske opp kunnskap.

1. Introduksjon til kurset

Her får du en liten introduksjon til kurset “Byggeklosser i den digitale grunnmuren”, hvor vi forteller vi litt om hvem foreleserne er og hva dette kurset går ut på.
Lenke til film 1

2. Hva er Nkom?

Kort om Nkoms myndighetsområde og de viktigste begrepene du bør kunne før du ser videre på kurset.
Lenke til film 2

3. Introduksjon til Nkom

Informasjon om virkeområdene til Nkom, hvilke lover som ligger til grunn for vårt arbeid, og organiseringen av Nkom.
Lenke til film 3

4. Hva er ekomnett?

Her får du en grunnleggende innføring i hvilke funksjoner i samfunnet som er avhengig av ekomnett og hva de ulike ekomnettene er.
Lenke til film 4

5. Elsikkerhet – elsikkerhetsforskriften

Her får du en innføring i hva lover og regler sier om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjon.
Lenke til film 5

6. Frekvens - introduksjon

Her får du en innføring i hva frekvenser er, samt hva lover og regler sier om bruk av frekvenser.
Lenke til film 6

7. Frekvens – fribruksforskriften

Her får du en grundigere innføring i hensikten og bruken som følger av fribruksforskriften.
Lenke til film 7

8. Elektromagnetisk kompatibilitet - EMC forskriften

Her får du en innføring i hva hva lover og regler sier om elektromagnetisk kompabilitet (EMC), med hovedvekt på EMC-forskriften.
Lenke til film 8

9. EMC – kompatibilitet

Innføring i hva elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) er, samt en gjennomgang av noen av tiltakene som må til for å oppnå kompatibilitet.
Lenke til film 9

10. EMC - emisjon og immunitet

Her får du en innføring i hva emisjon og immunitet er, og hvorfor det er viktig når du jobber med å ivareta elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Lenke til film 10

11. EMC og Elektromagnetiske felt (EMF)

Her får du en innføring temaet elektromagnetiske felt som er nok et viktig begrep å kjenne til når du jobber med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Lenke til film 11

12. EMC og Elektromagnetisk interferens (EMI)

Her får du en innføring i temaet elektromagnetisk interferens. Dette er også et viktig begrep å kjenne til når du jobber med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Lenke til film 12

13. Dokumentasjon av EMC i faste installasjoner

Her får du en innføring i hvordan du skal dokumentere arbeidet du har gjort for å sikre elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Lenke til film 13

14. EMC støysignaler

Her får du en innføring i forskjellige typer støysignaler som kan påvirke forskjellige apparater og utstyr.
Lenke til film 14

15. EMC utforming

Her får du en innføring i hva som er viktig når du arbeider med utforming av installasjoner for elektronisk kommunikasjon.
Lenke til film 15

16. Kvalitet i ekomnett

Her får du en innføring i hva Nkom mener med kvalitet i ekomnett og hvordan dette er forankret i lovverket.
Lenke til film 16

17. Kvalitet - dokumentasjon av ekomnett

Her får du en innføring i hvordan du dokumenterer at det ekomnettet du har utformet tilfredsstiller kravene til kvalitet i ekomnett.
Lenke til film 17

18. Kvalitet - bruk av standarder

Her får du en innføring i bruk av standarder og hvorfor vi i Nkom setter fokus på standarder i forhold til kvalitet i alle typer ekomnett.
Lenke til film 18

19. Kvalitet - avvik fra standarder

Her får du svar på om det er lov til å avvike fra det standardene sier, samt en innføring i krav til kvalitet og sikkerhet i lovverket.
Lenke til film 19

20. Ekomnettautorisasjon del 1

Første av to leksjoner om ekomnettautorisasjon. I denne videoen får du innføring i det grunnleggende om autorisasjonsordningen for elektroniske kommunikasjonsnett.
Lenke til film 20

21. Ekomnettautorisasjon del 2

Andre del av to leksjoner om ekomnettautorisasjon. Her får du innføring i hva som er en kvalifisert persons rolle, endring av autorisasjon, autorisasjonsmerke og hvor du finner oversikt over alle autoriserte virksomheter.
Lenke til film 21

22. Oppsummering

Vi håper kurset har vært nyttig. Her får du en kjapp oppsummering av det vi har vært igjennom i kurset “Byggeklosser i den digitale grunnmuren”.
Lenke til film 22