Hvordan rapportere

Rapport om nummerbruk skal sendes til firmapost@nkom.no innen 1. februar. 

Vi anbefaler å bruke vårt skjema for rapportering av nummerbruk.

Hva skal rapporten inneholde

Rapporten skal for hver tildelte nummerserie inneholde følgende informasjon:     

 • fordeling av nummerserie på ulike tjenester
 • prosentvis andel av nummer som er:
  • i aktiv bruk
  • reservert
  • portert til andre tilbydere 
  • ledige
 • antall numre som er portert fra andre tilbydere
 • prognose for utnyttelse av nummerserien for hvert av de neste tre år

Ved videretildeling av nummerserier til andre tilbydere skal rapporten inneholde følgende informasjon om videreselger(e):

 • Navn og organisasjonsnummer til videreselger
 • Kontaktperson hos videreselger, med kontaktinformasjon
 • Type og antall nummer tildelt til videreselger

Kravene til rapporten er spesifisert i nummerforskriften § 23