Neste møte i Arbeidsgruppe Nummer

Dato for neste møte i Arbeidsgruppe Nummer blir 30. mai 2024.

Beskrivelse og mandat

En viktig del av arbeidet i Arbeidsgruppe Nummer er å utveksle erfaringer og synspunkter, samt å søke å etablere et mest mulig felles syn på problemstillinger som diskuteres i gruppen. Nkom tar anbefalinger fra arbeidsgruppen med videre i regulerings- og tilsynsarbeidet. 

Nummergruppen identifiserer, beskriver og begrenser problemstillinger av betydning innenfor relevante områder. Gruppen utarbeider også underlagsmateriale, mulige løsninger og kommer med anbefalinger.

Ved behov nedsettes faggrupper som arbeider med spesielle problemstillinger. Som eksempler på slike problemstillinger kan nevnes effektivisering av nummerbruk og administrative rutiner for effektiv håndtering av nummerportabilitet.

Vi oppfordrer alle aktører og myndigheter med interesse for nummerspørsmål til å bidra i arbeidet. Dersom du har spørsmål angående arbeidsgruppen, ta gjerne kontakt med oss på firmapost@nkom.no

Retningslinjer

Arbeidsgruppe Nummer ble etablert i juni 1997, som et frivillig, åpent forum for aktører og myndigheter. De interne retningslinjene for gruppen ble fastsatt i november 2013 og oppdatert i juni 2018.

Her kan du lese retningslinjene for Arbeidsgruppe nummer. Det gjelder detaljer for møteforberedelse, møteinnkalling, møtedeltakelse, møteledelse, beslutningsprosesser og opprettelse av faggrupper.

Referat fra møter

Her finner du referater fra tidligere møter i Arbeidsgruppe Nummer.