Hvem har registreringsplikt?

I henhold til ekomforskriften § 1-2 har følgende kategorier av tilbydere plikt til å registrere seg hos Nkom:

  • Tilbydere som anlegger, drifter og gir tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste
  • Tilbydere av offentlig telefontjeneste
  • Tilbydere av overføringskapasitet (leide samband)

Mer informasjon om registreringsplikt for tilbydere.

Liste over registrerte tilbydere

Her finner du liste over alle tilbydere som er registrert hos Nkom.