Hopp til hovedinnhold

Nkom regulerer enkelte markeder innen sektoren elektronisk kommunikasjon (ekom) i Norge, definert etter anbefalinger fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Her får du informasjon om de ulike markedene, hvordan de reguleres, og hvilke plikter og regelverk tilbydere av ekomtjenester må følge. Du finner også informasjon om Brukerklagenemnda, Bredbåndsforum og Nkoms godkjentordning for prissammenligningstjenester, og om hvordan Nkom behandler tvister og klager mellom tilbydere.