Om Bredbåndsforum

Bredbåndsforum ble etablert 20. januar 2016 med to arbeidsgrupper. En arbeidsgruppe for tilgang til fiberbaserte aksessnett, og en arbeidsgruppe for videreutvikling av kobbernettet. Bredbåndsforum kan opprette nye arbeidsgrupper etter behov.

Bredbåndsforum er åpent for alle tilbydere av faste bredbåndstjenester i Norge. Forumet diskuterer blant annet spørsmål knyttet til grossistprodukter i bredbåndsmarkedene, og kan også ta opp andre spørsmål knyttet til utbygging og drift av faste bredbåndsnett i Norge. Arbeidsgruppene under Bredbåndsforum vil kunne være av permanent eller ad hoc-preget karakter.

Bredbåndsforum arbeider i hovedsak på basis av konsensus og skal tilstrebe størst mulig grad av enighet blant deltakerne. Forumet kan utarbeide blant annet anbefalinger, spesifikasjoner og uttalelser. Nkom kan også benytte Bredbåndsforum i forbindelse med utredning av pågående saker. 

Nkom har formannskapet og sekretariatet for Bredbåndsforum.

Arbeidsgruppe for tilgang til fiberbaserte nett

VULA fiber

Arbeidsgruppen har i 2019 diskutert hvilke tekniske krav som bør stilles til et produkt for lokal, virtuell tilgang i Telenors fiberbaserte aksessnett (VULA fiber). På bakgrunn av diskusjonene la Telenor frem forslag til et videreutviklet VULA-produkt. Nkom har benyttet det som kom frem i diskusjonene, som en del av grunnlaget for et tilleggsvedtak om VULA fiber i marked 3a.

Høringsuttalelse til endringer i vegloven og ledningsforskriften

Arbeidsgruppen utarbeidet i 2017 en høringsuttalelse til endringer i vegloven og ledningsforskriften.

Standardavtaler for tilgang i statsstøttede nett

Arbeidsgruppen utarbeidet i 2016 en standardavtale for bitstrømstilgang i fiberbaserte aksessnett som har mottatt statlig tilskudd. Arbeidsgruppen har startet arbeid med å utarbeide standardavtaler for andre tilgangsformer. Det kan også være aktuelt å gjøre endringer i standardavtalen for bitstrømstilgang.

Arbeidsgruppe for videreutvikling av kobbernettet

Arbeidsgruppen arbeidet i 2016 og 2017 med problemstillinger som oppstår ved bruk av ny teknologi som gir mulighet for høyere overføringskapasitet enn tidligere i Telenors kobbernett (vectoring og G.Fast). Arbeidet ble avsluttet i oktober 2017 med en felles uttalelse fra deltakerne i arbeidsgruppen.