Hva er internett?

Internett er et verdensomspennende kommunikasjonsnett for mange slags anvendelser, som epost, sosiale medier, telefoni og strømming. I dag kommuniserer vi stadig mer over internett, og samfunnet er blitt kritisk avhengig av at internett fungerer. Norske myndigheter har etablert flere organer som arbeider for å sikre innbyggernes rettigheter ved bruk av internett. 

Nkoms arbeidsområde er elektronisk kommunikasjon (ekom). Når det gjelder internett er vårt oppdrag knyttet til selve den elektroniske kommunikasjonen. Nkom har derimot ikke myndighet til å regulere innholdet på internett, dette er det andre organer som tar seg av, som Datatilsynet, Medietilsynet, Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet.

Hva er bredbånd?

Hvordan kan jeg koble meg til internett? Selve tilkoblingen til internett omtales ofte som bredbånd. Begrepet stammer fra den tiden vi hadde svært lav hastighet på internettilknytningen, et slags smalbånd, mens i dag benytter de fleste i praksis bare bredbånd for å koble seg til internett. 

Hvilke typer bredbånd kan jeg velge mellom?

Det finnes to hovedtyper bredbånd, det er fast bredbånd og mobilt bredbånd. 

Fast bredbånd får du hjem til huset ditt via fiber, kabel-tv-nett eller kobberkabel fra det gamle telefonnettet. 

Mobilt bredbånd får du via mobilnettene. Disse hører til ulike generasjoner, 2G, 3G, 4G og 5G. Mobilt bredbånd gir deg trådløs tilknytning til internett, men det finnes også andre former for trådløs tilknytning (WiFi) som tilbys på kafeer, hoteller, flyplasser og liknende. 

Hvor god kvalitet har jeg på bredbåndet mitt? 

Regulering av bredbånd

Nkom regulerer ikke prisene som brukerne betaler direkte, men gjør dette indirekte ved å sikre at de ulike tilbyderne kan konkurrere på like vilkår om tilbud til brukerne. En av Nkoms hovedaktiviteter er å gjennomføre markedsregulering som skal stimulere konkurransen i markedet for elektronisk kommunikasjon.

Har jeg krav på bredbånd?

I Norge er det ikke krav til leveringspliktig bredbånd fra Telenor eller andre tilbydere. Utbygging av bredbånd skjer som kommersielle initiativ eller via bredbåndsstøtteordningen. Telenor har derimot plikt til å levere offentlig telefontjeneste.

Hva er nettnøytralitet?

Nettnøytralitet betyr at du har krav på at internettilknytningen din skal være åpen. Det vil si at det er du som bestemmer hva tilknytningen kan brukes til, og at tilbyder av tilknytningen ikke skal legge restriksjoner på bruken av tilknytningen. Retten til et åpen internett er lovfestet i Norge.

Det finnes imidlertid noen begrensninger i denne åpenheten som er i tråd med regelverket. Tilbydere har for eksempel lov til å blokkere sikkerhetsangrep og nettsteder som domstolene har pålagt å blokkere.

Regelverket om nettnøytralitet har også bestemmelser om nulltaksering. Nulltaksering betyr at trafikken fra utvalgte nettsteder ikke trekkes fra datakvoten til abonnementet ditt. Nulltaksering er en form for prisdiskriminering av innholdstilbydere på internett, og det er ikke tillatt å tilby nulltaksering på en slik måte at det begrenser sluttbrukers rett til et åpent internett.

Nkom ivaretar reguleringen av nettnøytralitet i det norske markedet, og utgir en årlig rapport om status for nettnøytralitet i Norge.

Hva er Internet Governance?

Internett er et «nettverk av nettverk», det vil si at ulike tilbyderes nettverk er knyttet sammen til et hele. Det er tilbydere av disse nettene som styrer trafikken i sine respektive nett, og de utveksler trafikk ut fra avtaler seg imellom. Samtidig er det behov for at myndigheter i de ulike land samarbeider med tilbydere for å ivareta innbyggernes interesser. 

En slik koordinering av internett kalles for «Internet Governance», eller internett-forvaltning. En viktig side ved internett-forvaltningen er fordelingen av identifikatorene som brukes på internett, som IP-adresser og domenenavn. Særlig rundt koordineringen av domenenavn har det vært stor aktivitet de senere årene. 

Nkom deltar i internasjonal internett-forvaltning gjennom organisasjoner som ICANN, IGF og ITU. På nasjonalt nivå har Nkom tilsyn med Norid som er registerenheten for .no-domenet. Du kan lese mer om Nkoms tilsynsrolle for domenenavn på våre nettsider.

Internettsikkerhet

Det er mange spørsmål knyttet til sikker bruk av internett: Hvordan skal jeg sikre meg mot angrep fra hackere? Hvordan kan jeg unngå datavirus? Hvordan forebygger jeg identitetstyveri? 

Du finner informasjon, råd og veiledninger om sikker bruk av Internett på Nettvett.no. Nettvett ble bygd opp og lansert av Nkom tilbake i 2005, og Nkom er fortsatt med i redaksjonsrådet for Nettvett. 

Samfunnet blir stadig mer avhengig av elektronisk kommunikasjon, deriblant kommunikasjon over internett. Nkom har et omfattende arbeid med sikkerhet og beredskap i nett, som skal sikre god tilgjengelighet på kommunikasjonstjenestene for privatpersoner og bedrifter. Dette arbeidet er rettet mot tilbydere av elektronisk kommunikasjon. 

Personvern på internett

Med stadig økende bruk av internett, blir spørsmålet om personvern på internett stadig viktigere. Personvern omfatter retten til å bestemme over egne personopplysninger. I Norge ivaretas mye av personvernet på internett av Datatilsynet.  Nkom har imidlertid ansvar for regulering under lov om elektronisk kommunikasjon, som også omfatter regulering av cookies, eller informasjonskapsler.

Hva er cookies? En cookie er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen din når du åpner en nettside. De ulike innholdstilbyderne har sine egne cookies som kan brukes til å identifisere deg, slik at innholdstilbydere for eksempel kan kjenne deg igjen hvis du vender tilbake til samme nettsted. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler her.

Cookies brukes til avansert sporing over internett, og er viktige å holde kontroll over i et personvernperspektiv. Cookie-reguleringen i ekomloven legger derfor begrensninger på hvordan cookies kan brukes av innholdstilbydere. Du kan lese mer om Nkoms regulering av cookies på våre nettsider.

Hva er elektronisk ID?

Når vi kommuniserer på internett, er det vanskelig å sjekke hvem vi kommuniserer med i den andre enden. Til dette kan vi bruke eID, elektronisk identifikasjon. Elektronisk identifikasjon er en måte å legitimere seg på over internett. Du kan bruke eID til å identifisere deg og logge på digital tjenester. I Norge brukes eID blant annet til offentlige tjenester.

Nkom har ansvar for å føre tilsyn med tilbydere av slike tillitstjenester i Norge, og deltar i europeisk samarbeid innen dette fagfeltet. Mer informasjon om eID finner du her.