Hopp til hovedinnhold

Import og salg av utstyr

Før utstyr til elektronisk kommunikasjon (ekomutstyr) plasseres på markedet skal produsenten sørge for at utstyret har gjennomgått en samsvarsvurdering i forhold til europeisk regelverk. Her får du informasjon om hvilke krav som stilles, registreringskrav til importør, og resultater av Nkoms utstyrskontroller.