Maskin-til-maskin-kommunikasjon / Tingenes internett (M2M/IoT)

Nkom oppfordrer aktørene til så utstrakt bruk av 12-sifrede nummer som mulig.

I dokumentet Presiseringer vedrørende M2M serien, datert 2.6.2010, ble det spesifisert hva disse numrene skal brukes til, med eksempler. 

For abonnement med flere SIM-kort (også kjent som ekstra-/tvilling-/trilling-/multi-SIM-kort) og også andre tjenester for tilknyttede enheter, slik som tvillingmobil, nettbrett og smartklokker, så skal disse tjenestene bruke 12-sifrede nummer.

Utgangspunktet for den norske nummerplanen er at tildelte nummer ikke kan tilbys for permanent bruk utenfor Norge, uten tillatelse fra Nkom, men det er gjort unntak for tildelte nummer for M2M/IoT-kommunikasjon. 

I høringsdokumentet om endringer i nummerforskriften, datert 26.3.2019, finnes bakgrunn for endringene i definisjon, og unntaket fra forbudet om permanent bruk utenfor Norge for M2M/IoT-nummer.

Nummerbruk

I dokumentet Tildeling og bruk av mobilnummer, datert 11.12.2014, presiserer

Nkom at vi tildeler og tillater bruk av 8-sifrede mobilnummer for tjenester som kan betegnes som fullverdige mobiltelefontjenester, hvor tjenesten samlet tilbyr:

  • innkommende og utgående taletjenester ved hjelp av nummer fra nasjonal nummerplan
  • ordinær SMS-funksjonalitet
  • datatjenester

I brev til Interfone International, datert 27.9.2012, vurderer Nkom nummerbruk i et såkalt "add-on card"-konsept. Etter Nkoms oppfatning har ikke tilbydere rett til å begrense sluttbrukers ønske om å vise sitt nummer ved bruk av alternative løsninger.

Portering

Tilbyderportering

Tilbyderportering innebærer at en sluttbruker har rett til å beholde sitt telefonnummer dersom vedkommende bytter tilbyder. Dette kalles ofte for nummerportering. 

Nkom har gitt en veiledning om pris for utportering av nummer, datert 21.8.2015. Veiledningen innebærer at det normalt ikke er grunnlag for å ta betalt for utportering av nummer.

Tjenesteportabilitet

Tjenesteportabilitet betyr at sluttbruker kan beholde det tildelte fasttelefonnummeret ved endring fra fasttelefontjeneste til mobiltjeneste, eller beholde mobilnummeret ved endring fra mobiltjeneste til fasttelefontjeneste.

Nkom har laget en rapport om tjenesteportabilitet, datert 24.8.2017. Rapporten konkluderer med at det på det tidspunktet ikke var grunnlag for å innføre tjenesteportabilitet i Norge.

Fastnettnummer

8-sifrede fastnettnummer brukes til fasttelefontjenester. Tidligere ble slike nummer kalt geografiske nummer, hvor de to første sifrene i nummeret indikerte fylkestilhørighet. Knytningen mellom nummerserier og fylker ble opphevet med virkning fra 1. januar 2020. Mer om overgangen fra geografiske nummer til fastnettnummer kan du finne i høringsdokumentet om endringer i nummerforskriften (pdf, datert 11.10.2019).