Hopp til hovedinnhold

Tilbydare med leveringsplikt

Staten kjøper tenester frå Posten Bring AS (Posten) for å sikre eit landsdekkjande posttilbod. I tillegg nyttar staten fleire tilbydarar for utlevering av enkelte tenester. Her fylgjer meir informasjon om leveringsplikta til Posten og andre tilbydarar.