Men når du ringer et av nødnumrene, vil alltid telefonnummer, navn, adresse og nødvendige opplysninger for geografisk lokalisering av nødanrop overføres. Dette gjelder selv om du har hemmelig nummer eller reservert nummer.

Her beskrives forskjellene mellom hemmelig nummer og reservert nummer.

Hemmelig nummer

  • Har du hemmelig nummer, kan ingen uvedkommende se eller finne telefonnummeret ditt.
  • Nummeret er ikke oppført i noen nummeropplysningstjenester og vil ikke vises når du ringer til andre. Men nummeret vil alltid vises når du sender SMS eller MMS.
  • Alle tilbydere skal tilby tjenesten hemmelig nummer. Tjenesten skal som et minimum inneholde: 
    • Full reservasjon mot at informasjon om nummer, navn og adresse utleveres til allmennheten. 
    • Reservasjon mot at nummeret vises når kunden ringer (skjult nummervisning). 
    • I tillegg kan tilbyder velge å tilby for eksempel skjult nummer på faktura og organisatorisk særbehandling av kunder som har tjenesten.

Om hemmelig nummer i ekomloven

Plikten til å tilby tjenesten hemmelig nummer finnes i ekomloven § 2-15, og tjenesten er nærmere regulert i ekomforskriften § 6-6, om blant annet krav til informasjon ved endring av abonnement og portering.

Regler for taushetsplikt når det gjelder hemmelig nummer finnes i ekomloven § 2-9.

Nkom har gitt en presisering om tjenesten hemmelig nummer 

Reservert nummer

Reservasjon mot publisering av telefonnummer betyr at nummeret ikke er søkbart hos opplysningstjenester. For å reservere ditt telefonnummer, må du ta kontakt med din teletilbyder som er ansvarlig for utlevering av riktig kontaktinformasjon. Noen leverandører tilbyr denne tjenesten via «mine sider» på deres hjemmeside.

Du kan reservere deg helt eller delvis mot at informasjon om ditt nummer, navn eller adresse utleveres til allmennheten. Reservasjon mot oppføring hos nummeropplysningstjenestene er en gratistjeneste.

Om reservert nummer i ekomloven

Regler om informasjon om kunder finnes i ekomforskriften § 6-2.

Det er også mulig å reservere seg mot visning av eget nummer når en ringer, både generelt og for enkeltsamtaler.

Regler om nummervisning finnes i ekomforskriften § 6-1.