Hva er en radioamatør?

Amatørradio er en fritidsinteresse som utføres av radioamatører. En radioamatør kan kommunisere med andre radioamatører i hele verden. For å bli radioamatør må du avlegge en prøve som viser at du har grunnleggende kunnskap om elektronikk og radiokommunikasjon.

Etter bestått prøve får du tildelt radioamatørlisens og kallesignal fra Nkom. Lisensen gir deg rett til å inneha utstyr og benytte frekvenser som er avsatt til radioamatørvirksomhet. Informasjon om hvilke frekvenser radioamatører kan sende på, og hvilken sendereffekt som du kan bruke, finnes i forskriften om radioamatørlisens.

For mer informasjon om radioamatørvirksomhet se hjemmesiden til Norsk Radio Relæ Liga (NRRL).

Hvordan blir radioamatør?

Kurs

De fleste kurs om radioamatørvirksomhet arrangeres av NRRL. For opplysninger om når og hvor det holdes kurs, anbefaler vi at du kontakter  NRRL. Det er en fordel å ha gjennomført kurs før radioamatørprøven avlegges.

Prøve

For å få radioamatørlisens må en ha bestått en prøve. Prøven arrangeres av NRRL, med spørsmål utarbeidet av Nkom.

Hva koster det?

Du må betale et engangsgebyr for utstedelse av radioamatørlisens på 2000 kroner. Dette betales til Nkom.

Uansett om du skal ta et kurs, eller du ønsker å studere på egenhånd, anbefaler vi at du leser kursboken “Veien til internasjonal radioamatørlisens”. Boken kan kjøpes hos NRRL.

Lisenskort

Når du er godkjent som radioamatør får du tilsendt et lisensbrev og digitalt lisenskort fra Nkom. Radioamatører som ikke bruker e-post eller digital postkasse kan få lisensbrevet tilsendt med ordinær postgang.

Trenger du nytt lisenskort?

Tidligere ble lisenskort produsert som plastkort, slike lisenskort lages ikke lenger. I stedet inneholder lisensbrevet en del som kan klippes, brettes og lamineres, og som da blir på størrelse med det gamle lisenskortet.

De gamle lisenskortene vil fremdeles være gyldige, men dersom noen ønsker et nytt lisenskort, kan dette bestilles ved å sende en e-post til Nkom firmapost@nkom.no.

I e-posten legger du ved "Søknadskjema for nytt kort til radioamatørlisens", som du finner under "Skjema" nederst på siden. Dersom du er usikker på når du fikk ditt kallesignal, så er det tilstrekkelig å anslå et tidspunkt.

Kallesignal

Den som har bestått radioamatørprøven har rett til å få radioamatørlisens og et kallesignal. Gjeldende praksis for tildeling av kallesignal er at du får neste ledige kallesignal fra en liste som Nkom administrerer.

Kallesignalet er på formen LBnXX, der n er et tall mellom 0 og 9 og X er en bokstav mellom A og Z. Kallesignal tildeles fortløpende.

Endring og arv av kallesignal

Radioamatører kan søke om å overta kallesignal etter familiemedlemmer i rett nedadgående og oppadgående linje, som mor/far, besteforeldre og barn/barnebarn. Ektefeller kan også søke om å overta kallesignal til avdøde ektefelle.

I noen tilfeller kan sammensetningen av kallesignalet være uheldig. Det kan være at kallesignalet kan assosieres med et støtende ord, eller det kan være at vedkommende radioamatør har talefeil, og får problemer med uttalelsen. Det kan da søkes om å få endret kallesignal. 

Endring av kallesignal, koster 1000 kroner.

Søknad om endring av kallesignal sendes firmapost@nkom.no.

Nå tildes LB-kallesignaler, og ikke LA

Siden 1983 har den løpende serien for tildeling av kallesignaler til nye radioamatører i Norge vært på formen LAnXXA, der n er et tall mellom 1 og 9 og X er en bokstav mellom A og Z. Etter 2014  ble NRRL og Nkom enige om at denne serien ikke skulle videreføres, og ny serie LBnXX er valgt.

Klubbkallesignal

Dersom det er én eller flere radioamatører som ønsker et felles kallesignal, kan det søkes om klubbkallesignal. Et klubbkallesignal kan være på formen LAnXXX* eller LAnXXXX, der n er et tall mellom 1 og 9 og X er en bokstav mellom A og Z. (*Merk at siste bokstav ikke kan være A).

Varigheten på et klubbkallesignal er på 10 år, men klubben kan søke om å få nye 10 år før utløpsdato.

Et klubbkallesignal  koster 1000 kroner.

Kallesignaler for reléstasjoner og andre faste stasjoner

Det kan tildeles egne kallesignal til reléstasjoner. Det er valgfritt om en radioamatør vil bruke sitt personlige kallesignal når en reléstasjon settes i drift, eller om en vil søke om et eget kallesignal til reléstasjonen.

Merk at alle bestemmelsene i forskrift om radioamatørlisens også gjelder for reléstasjoner, og vi viser i denne forbindelse spesielt til § 7 (tillatelse til bruk av frekvenser), § 8 (tillatelse til bruk av radioutstyr) og § 10 (begrensninger i hva som kan sendes).

Det er ønskelig at NRRL foreslår kallesignal og sender forslaget til Nkom som tildeler kallesignal. Det vanlige er at det er grupper tilsluttet NRRL står som ansvarlig for drift og kallesignal til slike stasjoner.

Frekvensplan og opplysninger om disse stasjonene kan du få ved å ta kontakt med NRRL.

Kallesignal til contester - LC

Radioamatører kan søke om et eget 2x1-kallesignal i LC-serien, som bare skal benytte i nasjonale og internasjonale tester.

Det må betales et gebyr både hos NRRL og Nkom for å få tildelt dette kallesignalet, og det vil ha en varighet på fem år, med mulighet for forlengelse.

Detaljert bruk av LC-kallesignaler finner du her på NRRL sin side.

Lenke til NRRL nettbutikk hvor en kan søke om LC-kallesignal

Forskrift om radioamatørlisens

Radioamatørtjenesten er en lovlig tjeneste og er regulert i egen forskrift. Formålet med forskrift om radioamatørlisens er å regulere tildeling av radiofrekvenser og bruk av radioutstyr for radioamatørvirksomhet. Forskriften inneholder også en liste over de frekvensene du har lov å benytte.

Forskrift om radioamatørlisens

Båndplan

NRRL har laget en båndplan for Norge som vi anbefaler at du følger. Båndplan og informasjon om denne finner du her.

Norsk Radio Relæ Liga (NRRL)

NRRL er radioamatørenes organisasjon i Norge. Organisasjonens formål er å styrke samarbeidet og vennskapet mellom radioamatørene, høyne det faglige nivået, gjøre amatørradio kjent og ivareta radioamatørenes interesser overfor Nkom.

Lenke til NRRL

International Radio Amateur Union (IARU)

IARU er en internasjonal sammenslutning av radioamatør organisasjoner. Det er en forening i hvert land, og NRRL representerer radioamatørene i Norge. 

IARU markedsfører og koordinerer radioamatørbruk over hele verden, oppmuntrer til internasjonalt vennskap, samt representerer radioamatørvirksomhet på internasjonale telekommunikasjonskonferanser.

Lenke til IARU