Aktuelle prissammenlikningstjenester

Godkjentordningen gjelder sammenlikning av abonnementspriser i privatmarkedet innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • mobilabonnement
 • mobilt bredbånd
 • fast bredbånd
 • fasttelefoni

Prissammenlikningstjenester som oppfyller Nkoms krav til en godkjent prissammenlikningstjeneste, kan få godkjentmerke etter søknad. Her beskrives kravene og søknadsprosessen.

Krav til prissammenlikningstjenester

Godkjentmerke kan gis en prissammenlikningstjeneste som er gratis å bruke og som viser oppdaterte priser på abonnement fra et bredt utvalg tilbydere av den aktuelle tjenesten. 

Nkom har utformet fem krav som må være oppfylt for å få godkjentmerket. Disse kravene er:

 1. Tilgjengelig
  • Prissammenlikningstjenesten må være gratis å benytte for brukerne
 2. Pålitelig
  • Tjenesten skal holdes løpende oppdatert. Ny informasjon skal som hovedregel vises i løpet av to døgn.
  • Tjenesten må gi forbrukeren nødvendig prisinformasjon til å kunne foreta et velinformert valg av produkt/tjeneste. Detaljert prisinformasjon om hvert enkelt produkt må fremkomme, herunder både informasjon som inngår i grunnlaget for sammenlikningen/rangeringen og annen informasjon av betydning for valget. Priser for bruk utover mengden data/tale/SMS som er inkludert i månedsprisen skal informeres om og kan inngå i beregning av månedskostnad.
  • Dersom et produkt har bestemte forutsetninger knyttet til seg, må dette klart fremkomme. Dette gjelder for eksempel geografiske begrensninger, bindingstid, krav om e-faktura og/eller avtalegiro.
  • Prissammenlikningstjenester for fast bredbånd må inneholde en mulighet for geografisk filtrering. Resultatlisten må som et minimum kunne filtreres etter fylke hvor produktene tilbys.
  • Produktene må rangeres etter ordinære priser og volum (ikke kampanjetilbud).
  • For produkter med begrenset hastighet må informasjon om hastighetsbegrensninger fremkomme tydelig på resultatsiden i et eget dedikert felt.
  • Abonnementsprisene må som hovedregel være tilgjengelig for alle.
 3. Transparent
  • Det må være tydelig for brukeren hvordan tjenesten er finansiert. 
  • Det må tydelig og enkelt fremkomme hvordan resultatene/sammenlikningsgrunnlaget er beregnet, herunder hvilke forutsetninger som er tatt.
 4. Fullstendig
  • Produktutvalget må inkludere et bredt antall tilbydere og produkter som reflekterer valgmulighetene i markedet og gir brukeren et representativt overblikk over markedet.
 5. Objektiv
  • Inntekter fra eller avtaler med operatører eller andre kommersielle aktører må ikke påvirke resultatlisten.

Søknad om godkjentmerke

For å søke om godkjentmerke, må alle punktene nedenfor være besvart. Fullstendig søknad sendes til firmapost@nkom.no. Mottatte søknader behandles fortløpende, og en saksbehandler hos oss vil ta kontakt med kontaktperson oppgitt i søknaden for videre behandling av søknaden.

Søknaden må inneholde: 

 1. Kontaktinformasjon:
  • Lenke til tjenesten
  • Eier av tjenesten 
  • Kontaktperson
 2. Beskrivelse av rutiner for:
  • Innhenting av grunnlagsinformasjon til bruk i prissammenlikningstjenesten, herunder hvilke operatører og produkter som inkluderes
  • Oppdatering av tjenesten
  • Klagehåndtering og feilretting
 3. Beskrivelse av:
  • Hvordan beregningene gjøres i tjenesten
  • Funksjonalitet
  • Forretningsmodellen
 4. Informasjon av betydning relatert til:
  • Kravene; tilgjengelighet, pålitelighet, transparens, fullstendighet og objektivitet
  • Andre forhold som er av betydning for resultat som vises

Godkjentmerke fra Nkom

Slik ser godkjentmerkt ut:

Nkom godkjentmerke for prissammenligningstjenester 2024, hvit bakgrunn
Nkom godkjentmerke for prissammenligningstjenester 2024, blå bakgrunn

Godkjentmerket omfatter kun selve prissammenlikningstjenesten og ikke øvrig innhold på nettsiden, som for eksempel prisinformasjon om telefoner eller annen redaksjonell- eller markedsinformasjon. 

Oppfølging av ordningen

Godkjentmerke gis for ett år av gangen. Dersom prissammenlikningstjenesten ikke holdes oppdatert, vil godkjentmerke ikke tildeles for kommende år. Nkom tar jevnlige stikkprøver og større kontroller årlig for å sikre at tjenestene oppfyller kravene. 

Dersom en tjeneste tidligere har hatt godkjentmerke, men mistet det grunnet manglende vedlikehold av tjenesten, må det sendes ny søknad. Nkom vurderer om kravene er oppfylt før ny tildeling av godkjentmerke. Dersom det oppdages vesentlige feil og mangler, vil godkjentmerket ikke tildeles.

Godkjente tjenester