Hopp til hovedinnhold

Satellitt

En satellitt er et objekt som går i bane rundt et annet objekt, for eksempel jorden. Satellittsystemer benyttes blant annet til TV og jordobservasjoner med innsamling av informasjon om jordas overflate eller atmosfære ved hjelp av instrumenter på satellittene. Satellitter brukes også til satellittnavigasjon som GPS og Galileo, og til satellittkommunikasjon, herunder VSAT.