Når du ringer, vil nødetaten du settes i kontakt med, automatisk motta informasjon om hva du heter, adressen din og hvor du befinner deg. Lokalisering gjelder i de fleste tilfeller.

Nødnumre i Norge:

  • 110 - brann
  • 112 - politi
  • 113 - medisinsk nødtelefonhjelp
  • 1412 - til bruk for hørselshemmede

Felleseuropeisk nødnummer 112

Nødnummer 112 er et felleseuropeisk nødnummer som fungerer i alle EU/EØS-land, og i Norge er dette nødnummeret til politiet. 

Vær oppmerksom på at du i noen situasjoner i Norge vil ha bedre mulighet til å nå fram ved å ringe 112 enn ved å ringe de andre nødnumrene. 

Her er årsaken til dette:

  • Alle mobiltelefoner og mobilnett har en egen programvare som håndterer nødanrop på en annerledes måte enn ordinære anrop. I Norge gjelder denne programvaren for 110 (brann), 112 (politi) og 113 (helse).
  • Programvaren sørger for at det er mulig å ringe 112 selv om du mangler mobildekning fra din operatør, mangler eller har et ødelagt SIM-kort eller ikke har penger på kontantkortet. Dette forutsetter likevel at det finnes mobildekning fra minst én operatør der du befinner deg.
  • I enkelte tilfeller vil også anrop til nødnummer 110 og 113 også bli behandlet slik som 112, men foreløpig ikke i alle tilfeller. Inntil videre kan det derfor være lurt å ringe 112 i tilfeller der du mangler SIM-kort eller penger på kontantkortet ditt, eller dekning fra din operatør.

Nød-SMS til 110, 112 og 113

Nød-SMS er en tjeneste som gir døve, hørselshemmede og talehemmede mulighet til å sende SMS direkte til 110, 112 og 113 i nødsituasjoner.

For å bruke tjenesten, må mobilnummeret ditt være forhåndsregistrert. Dette kan gjøres her. 

Slik fungerer Nød-SMS

I en nødsituasjon kan de som er registrert sende en SMS direkte til 110, 112 og 113. På nødmeldesentralen vil operatøren som mottar meldingen sende en bekreftelse på at den er mottatt. Deretter sendes oppfølgingsspørsmål via SMS slik at operatøren får nok informasjon til å vurdere situasjonen og sende riktig hjelp til riktig sted. Her vil også nødmeldesentralen motta informasjon om innringer og posisjonen for telefonen som benyttes. 

Ring 02800 dersom situasjonen ikke er akutt

Ønsker du å si fra om noe som skjer akkurat nå? Ring politiet på 02800. Telefonen er bemannet hele døgnet. 

Er situasjonen akutt? Ring politiets nødnummer 112.

God posisjonering av nødanrop redder liv og helse

Det å raskt kunne lokalisere en nødstilt, er viktig for nødetatenes evne til å redde liv og helse. Ofte går dyrebar tid tapt for i forsøket på å finne posisjonen til den som ringer et nødnummer. 

Advanced Mobile Location (AML) er et nytt hjelpemiddel for nødetatene for å lokalisere den som ringer. AML er en funksjon som sørger for at mobiltelefonen din automatisk varsler nødetatene om hvor du er når du ringer et nødnummer. 

Til nå har nødetatene kun mottatt informasjon fra basestasjonen som mobiltelefonen har kontakt med. Dette har gitt en nøyaktighet som har variert fra rundt hundre meter til flere kilometer. En mobiltelefon-basert posisjon vil i de fleste tilfeller gi en nøyaktighet på under femti meter. Det er viktig å merke seg at bruk av denne teknologien ikke vil erstatte eksisterende mobilnettbasert løsning, men være et tillegg til den. 

Nkom har sammen med nødetatene, representert ved Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Nasjonal Referansedatabase (NRDB) og mobilnetteierne i flere år arbeidet med muligheter for forbedring av posisjonering av nødanrop. 

Hvordan fungerer AML?

AML er en teknologi for posisjonering som kombinerer informasjonskilder som satellitt, wifi-nettverk og basestasjoner for å få mest mulig nøyaktig posisjon. 

Dersom mobiltelefonen din har AML-funksjonalitet, trenger du ikke gjøre noe annet enn å ringe nødnummer på vanlig måte. AML vil automatisk starte opp når du ringer et av nødnumrene. 

Hvis mobiltelefonen har lokasjonstjenester avslått, vil disse likevel bli aktivert automatisk når du ringer et nødnummer. Deretter vil telefonen samle informasjon fra flere kilder om posisjonen din, sende dette fra seg, og så deaktivere lokasjonstjenestene igjen. 

Det er også lagt inn en sikring for å redusere strømforbruk. Det betyr at hvis mobiltelefonen din har lite strøm, vil funksjonen slå inn på en mer energieffektiv måte. 

For å kunne nyttiggjøre oss av denne teknologien, må funksjonen være implementert i mobiltelefonens operativsystem. Dette er det eiere av operativsystemene som selv må gjøre. I svært mange mobiltelefontyper er dette på plass, og funksjonen posisjonering av nødanrop ved AML er aktivert for norske mobiltelefoner. 

Hvilke mobiltelefoner har mulighet for AML?

Mobiltelefoner med Android operativsystem: 

AML fungerer for alle mobiltelefoner som har oppdaterte versjoner av operativsystemet 2.3.7 Gingerbread (fra desember 2010) og alle operasjonssystemer i etterkant. I praksis betyr dette nær 100 prosent av alle mobiltelefoner med Android operativsystem.

Mobiltelefoner med Apple/iOS operativsystem:

AML fungerer for de aller fleste mobiltelefoner som har operativsystemet IOS 11.3 (fra mars 2018) eller senere versjoner. 

Dette fungerer for de fleste anrop til 112 (politi), men også for de aller fleste anrop til 110 (brann) og 113 (ambulanse/medisinsk nødhjelp). Nødetatene jobber med å få etablert mottak for AML for alle sentraler. AML vil generelt ikke være mulig fra eldre eller enklere håndsett.

Mobiltelefoner med andre operativsystem: 

Det selges mobiltelefoner som verken har Android eller iOS operativsystemer. Disse har i dag ikke AML-funksjonalitet. Et nødanrop vil likevel bli posisjonert, men da kun ved bruk av såkalt nettverksposisjonering. Denne metoden kan som nevnt være svært upresis. 

Alternativ for mobiltelefoner uten AML-funksjonalitet

De aller fleste smarttelefoner i dag har AML innebygget.

Tidligere kunne smarttelefoner uten AML-funksjonalitet få en tilsvarende posisjonering som ved AML, ved for eksempel å installere appen Hjelp113 fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Det er ikke nødvendig lenger, med tanke på posisjonering, men apper kan ha andre nyttige funksjoner.

Informasjon om appen Hjelp113 og mulighet for nedlasting.

Samarbeid med berørte aktører

Det er verdt å merke seg at selv ved full AML-aktivering, vil aldri 100 prosent av alle nødanrop fra mobiltelefoner være dekket. Det er en rekke faktorer som vil kunne spille inn. Posisjonering fra mobilnettet vil derfor fortsatt være relevant.

De nye løsningene vil likevel utgjøre en vesentlig forbedring for en økende andel nødanrop. Nkom er i fortløpende og god dialog med nødetatene, mobilnetteiere, NRDB, Google og Apple med tanke på en kontrollert aktivering og forbedring av tjenestene.

Tilsyn med pliktene til nødanrop

Nkom har gjennomført tilsyn med tjenestepliktene til nødanrop. Tilsynet er oppsummert i  denne rapporten.

eCall – alarmtjeneste ved bilulykker

eCall er et felles europeisk nødmeldingssystem for varsling av trafikkulykker. Systemet skal installeres i personbiler og lette varebiler som er typegodkjent etter 31. mars 2018. 

Det er brannvesenets 110-sentraler som er mottakssentral for eCall i Norge. 110-sentralen sørger for å varsle andre nødetater etter behov.

eCall er utviklet for å spare dyrbare sekunder ved en trafikkulykke. Dersom en bil med eCall havner i en trafikkulykke, aktiveres eCall automatisk, og systemet ringer nødnummer. I tillegg sendes det over et sett med data, eksempelvis fakta om bilen og hvor den befinner seg, slik at nødetatene raskt kan rykke ut.

Mer informasjon om tilbydernes plikter i tilknytning til eCall finnes i ekomloven § 2-6.

Generell informasjon om eCall finnes på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine hjemmesider. 

Tilsyn med pliktene til nødanrop

Nkom har gjennomført tilsyn med tjenestepliktene til nødanrop. Tilsynet er oppsummert i rapporten som du finner under rapporter og dokumenter.