Hopp til hovedinnhold

Markeder

Nkom regulerer enkelte markeder innen sektoren elektronisk kommunikasjon (ekom) i Norge. Markedene defineres med utgangspunkt i anbefalinger fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Ved manglende konkurranse i et marked kan Nkom regulere markedet og pålegge dominerende tilbydere særskilte forpliktelser. Her gir vi en oversikt over markedene og informasjon om bakgrunnen for valg av markeder som reguleres.