Hopp til hovedinnhold

Risiko- og sårbarhetsvurderinger - EkomROS

Nkom gjennomfører årlige risiko- og sårbarhetsvurderinger for ekomsektoren (EkomROS). Vi veileder også tilbydere og brukere om risiko og sårbarheter i elektronisk kommunikasjon. Her finner du informasjon og analysemodell for å gjennomføre egne risiko- og sårbarhetsanalyser.