For å få tildelt en nummerressurs fra Nkom, må det sendes skriftlig søknad om tildeling til firmapost@nkom.no. Generell informasjon som kreves i søknaden er spesifisert i nummerforskriften § 6. For søknad om tildeling av enkelte av nummerressursene omtalt nedenfor kreves også mer spesifikk informasjon. Det finnes eget søknadsskjema for noen typer nummerressurser, se relaterte skjema lenger ned på siden.

Mer informasjon om søknad om tildeling, overdragelse og tilbakelevering av nummerressurser, samt om sektoravgifter og gebyr til Nkom, finner du her.

Informasjon om den norske nummerplanen for telefoni med mer (E.164) finner du her.

ITU

ITU er et FN-organ som blant annet utarbeider globale anbefalinger for informasjons- og kommunikasjonsteknologier. Mange av nummerplanene Nkom forvalter, er basert på anbefalinger fra ITUs Telecommunication Standardization Sector (ITU-T). Informasjon om ITU-T-anbefalingene finnes på ITUs hjemmesider. 

Tilbyderkode for nummerportabilitet

Tilbyder som drifter 5-, 8- eller 12-sifrede telefonnummer, skal avgi telefonnummer til annen tilbyder som sluttbruker krever nummeret flyttet til. For å gjennomføre porteringsprosessen, må de ulike tilbydere identifiseres ved hjelp av en tilbyderkode.

Her finner du mer informasjon om nummerportabilitet.

Følgende opplysninger må oppgis ved søknad om tildeling av tilbyderkode:

 • søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • navn på kontaktperson
 • beskrivelse av nett/tjeneste koden skal brukes til
 • planlagt dato for igangsettelse av tjeneste

Liste over tilbyderkoder for nummerportabilitet

Nasjonal punktkode for signalering (NSPC)

Nkom tildeler nasjonale punktkoder for signalering (SS7). Tildeling skjer i henhold til ITU-T anbefalingene Q.704 og Q.708.

Nasjonale punktkoder brukes for nasjonal samtrafikk mellom ulike nett i Norge. Nasjonale punktkoder for nettindikator 3 (NI=3) tildeles av Nkom etter søknad. Nasjonale punktkoder for nettindikator 2 (NI=2) kan fritt brukes av hver enkelt aktør for identifikasjon av signaleringspunkter i eget nett.

Nummerforskriften § 34 gir bakgrunn for å tildele nasjonale og internasjonale punktkoder for signalering. 

Alle som søker om tildeling av nasjonal punktkode, NI=3, må oppgi følgende informasjon:

 • søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • navn på kontaktperson
 • ønsket antall nasjonale punktkoder
 • dokumentasjon av ressursbehov, inkludert overordnet beskrivelse av planlagt nettarkitektur og planlagt antall nasjonale samtrafikkpunkter på kort og lang sikt
 • planlagt dato for igangsettelse av tjeneste

Liste over tildelte nasjonale punktkoder for NI=3

Internasjonal punktkode for signalering (ISPC)

Internasjonale punktkoder brukes for internasjonal samtrafikk. Internasjonale punktkoder for nettindikator 0 (NI=0) tildeles av Nkom etter søknad. 

Nummerforskriften § 34 gir bakgrunn for å tildele nasjonale og internasjonale punktkoder for signalering. 

Alle som søker om tildeling av internasjonal punktkode, NI=0, må oppgi følgende informasjon: 

 • søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • navn på kontaktperson
 • funksjonsmessig beskrivelse av planlagt bruk av punktkode
 • identifikasjon av signaleringspunktet (by og/eller unikt navn, for rapportering til ITU)
 • identifikasjon av minst én planlagt utenlandsk signaleringsrelasjon, herunder operatørens navn og adresse, geografisk plassering av utenlandsk signaleringspunkt og ISPC for utenlandsk signaleringspunkt
 • planlagt dato for igangsettelse av tjeneste

Liste over tildelte internasjonale punktkoder for NI=0

Identifikasjon av utgivere av kredittkort (E.118)

Nkom tildeler identifikasjon av utgivere av kredittkort knyttet til elektronisk kommunikasjonstjeneste (Issuer Identifier Numbers (IIN)), i henhold til ITU-T anbefaling E.118.

Følgende opplysninger må oppgis ved søknad:

 • søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • navn på kontaktperson
 • beskrivelse av nett/tjeneste koden skal brukes til
 • planlagt dato for igangsettelse av tjeneste

Liste over tildelte koder for (E.118)

Mobile nettverkskoder (E.212)

Nkom tildeler mobil nettverkskoder (Mobile Network Code, MNC) for identifikasjon av mobile terminaler og mobile brukere, etter ITU-T anbefalingen E.212 og i samsvar med ETS 300 523. 

Følgende opplysninger må oppgis ved søknad:

 • søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • navn på kontaktperson
 • beskrivelse av nett/tjeneste koden(e) skal brukes til
 • planlagt dato for igangsettelse av tjeneste

Liste over tildelte mobile nettverkskoder (E.212)

Nettkoder for landmobile nett (E.214)

Nkom tildeler nettkoder (Network Code, NC), i henhold til ITU-T rekommandasjon E.214.
Nettkoder for mobile nett tildeles av Nkom etter søknad.

Følgende opplysninger må oppgis ved søknad:

 • søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • navn på kontaktperson
 • beskrivelse av nett/tjeneste koden(e) skal brukes til
 • planlagt dato for igangsettelse av tjeneste

Liste over tildelte nettkoder for landmobile nett (E.214)

Objektidentifikator (OID)

En objektidentifikator (OID) kan brukes for å identifisere et objekt entydig på verdensbasis. I de fleste tilfeller vil en objektidentifikator bli benyttet til å identifisere et objekt i forbindelse med maskin-til-maskin kommunikasjon. 

Eksempler på objekter som kan identifiseres med en objektidentifikator kan være:

 • dokumenttyper i en filoverføringsprotokoll
 • private innholdstyper i en melding i X.400 elektronisk post
 • terminalprofiler
 • objekter som skal styres ved hjelp av en management-protokoll
 • objektklasser og attributt-typer i en X.500 katalog
 • formattyper for medisinske bilder
 • organisasjoner, avdelinger og produkter

Dokumentet "Tildeling av objektidentifikatorer i Norge" er utarbeidet i et samarbeid mellom Nkom og interesserte aktører. Dokumentet er gitt status som "Norsk anbefaling". Tildelingsordningen er frivillig, og det finnes ingen lover eller forskrifter som krever at anbefalingen blir fulgt. 

Anbefalingen definerer hvordan tildeling og registrering av objektidentifikatorer gjøres i Norge. Dokumentet er et tillegg til de internasjonale standardene ISO/IEC 8824-1 / ITU-T X.680 og ISO/IEC 9834-1 / ITU-T X.660, som definerer begrepet objektidentifikator og beskriver prosedyrer for registreringsautoriteter. Anbefalingen er begrenset til administrative forhold rundt tildeling av objektidentifikator-verdier, og den gjelder ikke tekniske forhold rundt bruken av de tildelte objektidentifikator-verdiene.

Anbefalingen gjelder for tildeling av objektidentifikator-verdier fra følgende tre grener:

 • {itu-t(0) administration(2) norway(242)}
 • {iso(1) member-body(2) norway(578)}
 • {joint-iso-itu-t(2) country(16) norway(578)}

Nkom er ansvarlig registreringsautoritet for disse objektidentifikator-grenene i Norge, og tildeling vil normalt skje fra grenen {joint-iso-itu-t(2) country(16) norway(578)}. Det er ikke noen begrensninger på hvem som kan få tildelt en objektidentifikator.

Følgende opplysninger må oppgis ved søknad om tildeling av objektidentifikator:

 • søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • navn på kontaktperson
 • beskrivelse av nett/tjeneste koden(e) skal brukes til
 • planlagt dato for igangsettelse av tjeneste
 • objektbeskrivelse/navn (kun små bokstaver (a-z), bindestrek tillatt, maksimalt 60 tegn)

Vi publiserer en liste over tildelte objektidentifikatorer. Den som får tildelt en objektidentifikator, har muligheten for å reservere seg mot at denne skal stå på publiseringslisten.

Leverandørkoder (T.35)

Nkom kan gi tillatelse til bruk av leverandørkoder, i samsvar med ITU-T anbefaling T.35.
Leverandørkoder blir brukt til identifisering for produsenter som implementerer ikke-standardiserte funksjoner i telekommunikasjonsprodukter og skal brukes i samsvar med ITU-T anbefaling T.35.

Følgende opplysninger må oppgis ved søknad om tildeling av leverandørkode:

 • søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • navn på kontaktperson
 • beskrivelse av nett/tjeneste koden skal brukes til
 • planlagt dato for igangsettelse av tjeneste

Andre frivillige nummerplaner

Nkom administrerer også enkelte andre nummerplaner som anses som frivillige. Dette gjelder:

 • Registrering av ITU-T anbefaling X.400 ADMD og PRMD domenenavn
 • Identifikatorer til bruk for EDIFACT o henhold til ISO standard 9735
 • ISO-DCC nettadresser i henhold til ISO/IEC standard 8348 og ITU-T anbefaling X.660

Kontakt Nkom på firmapost@nkom.no for mer informasjon om disse nummerplanene.