Oversikt 2014 - 2023

Kommuner i drift

Du finner ytterligere informasjon i tabellen under ved å bla horisontalt.

Kommuner i drift
2014 (7) i drift2015 (6) i drift2016 (9) i drift2017 (5) i drift2018 (8) i drift2019 (6) i drift2020 (23) i drift
FørdeHasvikMoskenesSaudaBømloViknaVergårsheiSør-Varanger
LeikangerLoppaFlakstadFinnøyDønnaKarmøyGjerstadVadsø
NorddalAustevollVærøyMelandÅrdalSolundÅmliVardø
VestvågøyTønsbergRøstSmølaLierneTrænaEvje og HornnesBåtsfjord
VåganHammerfestSykkylvenStrynAremarkNordreisaByglandTana
SandøyLomStrandaFiber Lom-StrynGamvikSuldalÅseralNesseby
LillesandFiber LofotenFjaler Lebesby HægebostadNordkapp
  Stordal Berlevåg SirdalPorsanger
  Aurland   ValleMåsøy
      BykleAlta
      IvelandKarasjok
       Kautokeino*

* i full drift februar 2024

Kommuner under ferdigstillelse

Kommuner under ferdigstillelse
2021 (8)  under ferdigstillelse2022 (11) under arbeid2023 (9) under arbeid
SjåkKongsvingerHarstad
VågåEidskogKvæfjord
SelAndøyFrøya
VålerØksnesHeim
ÅsnesHitra
Nord-OdalHadselOrkland
GrueSortlandRindal
Sør-OdalEvenesSkaun
 LødingenAure
 Tjeldsund 
 Narvik 

Kommuner under planlegging

2024 (7) under planlegging
Ørland
Rennebu
Indre Fosen
Åfjord
Flatanger
Holtålen
Tydal

Nødstrøm i 72 timer

Nkoms program for forsterket ekom skal sikre nødstrøm i minimum 72 timer til basestasjoner som dekker et utpekt område i kommunen.

I tillegg skal det etableres nødstrøm i minimum 72 timer i hovedforbindelsen frem til basestasjonene, og en reserveforbindelse til de aktuelle basestasjonene. 

Her får lokal kommunal kriseledelse og innbyggerne et sted i kommunen der de kan bruke mobiltelefonen for å gi og motta beskjeder ved bortfall av strøm over lengre tid. Tiltakene gir også synergieffekter i form av en bedret robusthet for tilknyttede områder.

Fra 2014 til 2022 er forsterket ekom etablert, eller under etablering, i 83 kommuner spredt over hele landet. For 2023 er 8 nye kommuner under planlegging.

Tiltakene finansieres med midler bevilget over Statsbudsjettet til Nkoms tilskuddsordning til telesikkerhet og beredskap (Post 70).

Målsetting

Forsterket ekom skal bidra til å etablere ett område i kommunen med mobilkommunikasjon for:

  • lokal kriseledelse
  • den øvrige befolkningen

Disse skal kunne ha ett sted i nærområdet der de kan bruke egen mobiltelefon for å gi og motta beskjeder, også ved bortfall av strøm over lengre tid.

Normalt etableres forsterket ekom i området rundt kommunens rådhus.

Forsterket ekom i et område medfører ikke en «garanti» for å oppnå forbindelse med mobiltelefonen. Tiltakene for forsterket ekom vil imidlertid gi en betydelig bedre robusthet i bruken av mobiltelefon og mobilt bredbånd enn det som var tilfelle før forsterkningen.

Organisering av programmet

Nkoms program for forsterket ekom gjennomføres i nært samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og de norske ekomtilbyderne med egne mobilnett, Telenor, Telia og Ice. Nødnett har status som observatør i arbeidet.

Arbeidet er organisert med følgende grupper:

  • en styringsgruppe som godkjenner og prioriterer prosjekter og leveranseplaner
  • en prosjektgruppe som koordinerer og fremlegger samlede tiltaksplaner for godkjenning
  • en referansegruppe som bidrar med råd og veiledning til områder og tiltak for nødstrøm og transmisjon

Nye kommuner og regioner under vurdering

Utvelgelsesparametere:

  • antall registrerte bortfall av elektronisk kommunikasjon; eksempelvis bortfall av mobildekning
  • identifisert sårbar kraft-infrastruktur
  • vær- og isolasjonsutsatte kommunesentre

Kartoversikt

Fra 2014 til 2023 er forsterket ekom etablert, eller under etablering, i 92 kommuner spredt over hele landet (markert med grønne, gule og røde symboler). For 2024 er 7 nye kommuner under planlegging (markert med røde symboler).

Norgeskart forsterket ekom aug23.jpg