Nettpresentasjon 20. mai

20. mai fra kl 10–11 inviterer Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til nettmøte fra lokalene i Lillesand. Her presenterer blant annet direktør Pål Wien Espen hovedfunn i den samlede statistikken for elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge i 2020.

Statistikken publiseres samtidig i sin helhet på ekomstatistikken.no

Link til nettmøtet

Første uke i mai sender vi ut mer informasjon om programmet for sendingen, og påmelding til spørsmålskanal.

Ekomstatistikken.no

Nkom samler årlig og halvårlig inn data fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Informasjonen publiseres både som rådata og i bearbeidet form, og beskriver viktige trekk ved utviklingen av elektroniske kommunikasjonstjenester. Denne statistikken finner du på Nkoms nettside, ekomstatistikken.no

Ekomstatistikken er et nyttig verktøy for både offentlige og private aktører i utbygging og utvikling av telefoni og bredbånd i Norge.