Søknadsportalen åpner 3. juni kl 13.00

Ny søknadsstart for den fjerde og siste utlysningen av Wifi4EU-midler varsles nå å starte 3. juni kl. 13.00. 

Det er 14,2 millioner euro (146,5 millioner NOK) i potten og 947 tildelingsbevis skal fordeles til kommuner over hele EU. Støtten deles ut etter "første-mann-til-mølla-prinsippet". Utlysningen er åpen til kl. 17.00 4. juni. 

Erfaringsmessig tar det få minutter fra portalen åpner til antall søknader er oversteget antall tildelingsbevis som er tilgjengelig.

Kommuner som får tildelingsbevis skal sette opp gratis wifi-soner tilgjengelig for alle på offentlige steder som parker, møteplasser, biblioteker, turistområder og offentlige bygninger.  Utbyggingen må skje innen 1,5 år etter tildelingen. Kommunen har selv ansvar for utbygging og videre drift i 3 år.

Hvordan søke støtte

Kommuner som ønsker å søke om å få 15 000 euro til å etablere wifi-soner, må på forhånd ha registrert seg i WiFi4EU-portalen. Kommuner som er sammenslått må registrere seg på nytt. 

Nkom fungerer som nasjonal koordinator av WiFi4EU, og gir råd og veiledning til kommuner som ønsker å søke. På Nkoms nettside finner du nødvending informasjon og lenke til søknadsportalen

Utsatt på grunn av koronapandemien

Utlysningen av siste søknadsrunde ble utsatt fra 17. mars på grunn av utfordringer kommuner i hele Europa har i forbindelse med koronapandemien. Rapporteringsplikten for kommuner som allerede har fått støtte er også utsatt med åtte måneder. 

WiFi4EU startet i 2018

Den første WiFi4EU-utlysningen var i november 2018, hvor det ble delt ut 2800 tildelingsbevis til mer enn 13 000 kommuner i EU, Norge og Island. Den andre utlysningen i april 2019 ga 3400 tildelingsbevis til 10 000 kommuner, mens den tredje i september 2019 delte ut 1780 tildelingsbevis på få sekunder. Dette har så langt resultert i at 74 norske kommuner har fått tildelingsbevis. 

Mer informasjon om WiFi4UE-ordningen