Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Nasjonal  kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 

Kvinner er noe mer bekymret enn menn (46 vs. 40 prosent). 

Av de yngste (18-29 år) svarer 44 prosent et de i svært stor grad eller i stor grad er bekymret. Det er helt likt de som er i aldersgruppen 60 år+.

De som er minst bekymret bor i Oslo. Her svarer 29 prosent at de i liten grad eller i svært liten grad er bekymret for hvordan kunstig intelligens vil påvirke fremtiden. 

Direktør Pål Wien Espen, Nkom


— Bruken av ChatGPT og nå sist også «AI-vennen» på Snapchat har gjort at flere av oss nå har et aktivt forhold til bruk av kunstig intelligens. Det påvirker allerede hvordan vi samler informasjon, arbeider og kommuniserer, men undersøkelsen viser at nordmenn ikke er udelt positive til hvordan kunstig intelligens vil påvirke fremtiden. 

Det sier direktør i Nkom, Pål Wien Espen. Han sier videre: 

— EU har nå innført lover som skal passe på blant annet bruken av personopplysninger når vi benytter sosiale medier som YouTube, Facebook og TikTok. Det er bra, men vi trenger også kontroll med bruken av kunstig intelligens. EU går foran også på dette området, men forslaget til ny lovgivning (AI-Act) trer neppe i kraft før 2025. Her løper teknologien foran og vi må agere. For eksempel burde det være forbud mot en viss bruk av KI. Det bør være krav at innhold som er skapt gjennom bruk av AI må merkes, og det bør også være tydelig hvilke kilder som er bruk for å skape innholdet slik at vi unngår systematisk diskriminering.