ICE vil få tillatelse til å bruke frekvensressursene i 450 MHz-båndet for en periode på 20 år. ICE betaler 5 millioner kroner for rettigheten.

Tildelingen bidrar til fortsatt god dekning med mobilt bredbånd i Norge.