Tildelingen omfatter 3,6 GHz-båndet (3400-3800 MHz), som er det primære båndet for innføring av 5G, og 2,6 GHz-båndet (2500-2690 MHz), og som i dag benyttes til 4G. Målsettingen om tidlig innføring av 5G og bærekraftig konkurranse er viktige hensyn ved utformingen av rammeverket. Det er blant annet besluttet at båndene ikke skal avgiftsbelegges.

Mer informasjon om høringen finner du her.