Det viser Ekomstatistikken for 2021 som offentliggjøres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet onsdag 25. mai 2022.

Ekomstatistikken viser utviklingen i abonnement og omsetning for mobiltjenester, bredbånd, fasttelefoni og TV-abonnement. Statistikken er basert på tall innhentet av alle tilbyderne i ekomsektoren i Norge.

Du kan finne alle tallene på ekomstatistikken.no

3,6 milliarder investert i mobilnett

Av de samlede investeringene på om lag 13,2 milliarder kroner er nesten 3,6 milliarder knyttet til mobilnett. Det er om lag 1,4 milliarder mer enn i 2020. Utbygging av nye 5G-nett utgjør nå en stor del av investeringene og anslås til mer enn 2,5 milliarder i 2021. Inntekter på mer enn 3,3 milliarder fra 5G-auksjonen kommer i tillegg.

Investeringene i fastnett i 2021 var om lag 8,5 milliarder kroner, som er noe lavere enn året før. Store deler av disse investeringene er utbygging av fibernett.

- Det er gledelig at investeringene i 5G tar seg opp. Det er nå viktig at næringsliv og offentlig sektor ser på potensialet som ligger i anvendelse av 5G-teknologien, understreker direktør Pål Wien Espen i Nkom, og viser til 5G-industriforum som ble sparket i gang 6. mai.  

Omsetningen øker

Etter flere år med relativt stabil omsetning er det en markert økning fra 2020 til 2021. Den samlede omsetningen økte med nærmere 1,4 milliarder kroner, til over 36,4 milliarder.  

I tillegg kommer omsetningen for TV-abonnement.

Det er først og fremst flere mobiltelefoniabonnement og vekst i bredbåndsabonnement med høyere hastighet som ligger til grunn for økningen i samlet omsetning.

- Pandemien har ført til at vi i større grad benytter både hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse i arbeidslivet, og dette gir behov for bedre kommunikasjonstjenester, sier avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger i Nkoms Konkurranseavdeling.  

Teknologiskiftet fortsetter

Antall fiberabonnement i husstander og bedrifter nærmet seg 1,6 millioner ved utgangen av 2021. Det er nesten 164 000 flere enn ett år tidligere. Fiber utgjør nå 66 prosent av bredbåndsabonnementene i både privat- og bedriftsmarkedet. Det blir også flere abonnement på fast trådløst bredbånd. Ved utgangen av 2021 var det til sammen nærmere 130 000 slike abonnement. 118 000 av disse var privatabonnement.

Samtidig blir det færre kunder med abonnement basert på kobbernettet. Ved utgangen av 2021 var det 118 000 abonnement. Det er 128 000 færre i løpet av dette året. Det er nå flere abonnement på fast trådløst bredbånd enn på DSL.

73 prosent av private bredbåndsabonnement hadde en hastighet (ned) på 100 Mbit/s eller mer ved utgangen av 2021. Ett år tidligere var det 58 prosent som hadde hastigheter på dette nivået. 28 prosent av de private abonnementene hadde en hastighet (ned) på 500 Mbit/s eller mer ved utgangen av 2021.

Flere mobilabonnement

I løpet av 2021 var det en økning i antall abonnement for mobiltelefoni på 140 000, til nærmere seks millioner. Det er en større økning enn tidligere år. Antall bedriftsabonnement øker mer enn privatabonnement. Samtidig tar kundene i bruk abonnement med mer data. Ved utgangen av 2021 hadde 32 prosent av de private abonnementene en inkludert datakvote på 10 GB eller mer. Ett år tidligere var denne andelen på 21 prosent.

Datatrafikken økte med 153 petabyte (millioner gigabyte), eller 33 prosent, fra 2020 til 2021. Det er større økning enn tidligere. Samlet datatrafikk var 625 petabyte i 2021.

Altibox tar innpå Telenor

Telenor er fremdeles største tilbyder av fast bredbånd med 31,0 prosent av antall privat- og bedriftsabonnement ved utgangen av 2021, men tilbyderne i Altibox-samarbeidet ligger rett etter med en andel på 29,9 prosent til sammen. I privatmarkedet derimot har Telenor og Altibox begge en andel på 31,4 prosent ved utgangen av 2021. Til sammen har Telenor og Altibox en andel på 61 prosent av totalt antall faste bredbåndsabonnement. Denne andelen har vært relativ stabil de siste årene.

Telenor mister mobilkunder

Telenors andel av totalt antall mobiltelefoniabonnement reduseres fra 46,1 til 44,1 prosent fra 2020 til 2021, og de har også nedgang i antall abonnement i løpet av året. Også Telia har lavere markedsandel ved utgangen av 2021 enn ett år tidligere, men antall abonnement øker noe. De øvrige tilbyderne, inkludert Ice, har til sammen en markedsandel på 21,2 prosent og en vekst i antall abonnement på om lag 170 000 i løpet av 2021.