EU investerer 120 millioner euro frem til 2020 med mål om å finansiere utbygging av WiFi-soner i minst 6000–8000 kommuner i Europa.

- WiFi4EU er en tilskuddsordning som er etablert for å bygge ut gratis offentlige WiFi-soner i kommunene. For å kunne søke, må kommunene være registrert i WiFi4EU-portalen. Her må det blant annet foreligge en godkjenning av vilkårene og de nødvendige dokumentene må være lastet opp, sier Simen Kurtzhals Hammerseth i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom. 

Førstemann til mølla kl 1300

Søknadsstart kan sendes inn fra kl. 1300 den 4. april og portalen er åpen til kl. 1700 den 5. april. EU-støtten fordeles etter førstemann-til-mølla-prinsippet etter tidspunktet søkerne klikker på søknadsknappen.

Kommuner kan fremdeles registrere seg i WiFi4EU-portalen og enkelt sende inn søknad om støttemidlene på inntil EUR 15.000.

- Vær oppmerksom på at søknader kun blir akseptert dersom de blir sendt innenfor tidspunktene angitt ovenfor. Ethvert forsøk på å sende inn før det formelle tidspunktet utløser en popup-feilmelding, men søker vil kunne prøve igjen. Når søknaden er behandlet sendes det ut en e-postbekreftelse, sier Hammerseth.

Krav til søkere

Vennligst sjekk at du:

  • Har registrert din kommune i WiFi4EU-portalen
  • Har lastet opp de nødvendige støttedokumentene
  • Har godtatt vilkårene og erklæringen om kvalifisering ved å merke den aktuelle boksen på siden "Min søknad"

I november 2018 ble første tildelingsrunde gjennomført, da ble det tildelt 42 millioner euro. 34 norske kommuner ble  tilsammen tildelt 510 000 euro.