Tilsynsprosjekt med positiv effekt

- Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) startet i 2019 et tilsynsprosjekt rettet mot virksomheter som tilbyr installasjon og vedlikehold av elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett). Dette har gitt svært gode resultater. Antall autorisasjonssøknader økte med mer enn 50 %, fra 2018 til 2019, forteller Broch Pedersen.

– I prosjektet har vi fokusert på virksomheter som tilbyr installasjon av ekomnett på sine nettsider uten å være autorisert. Vi har avdekket en rekke virksomheter som ikke hadde autorisasjon. Disse fikk veiledning av Nkom i søknadsprosessen. Erfaringen viser at mange virksomheter har kvalifiserte fagfolk, men de har ikke søkt Nkom om å bli autorisert, sier Broch Pedersen.

Følger opp tips i 2020

- Effekten av fjorårets tilsyn bidro til et økende antall autorisasjoner og økt bevissthet i bransjen om kravet i lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven). Vi fortsetter derfor også i 2020 å velge ut en rekke virksomheter som vi vil føre tilsyn med i løpet av året, sier Broch Pedersen, som også vil kartlegge bedrifter på bakgrunn av tips.

Lovfestet autorisasjonskrav

Nkom fører tilsyn med ekomnett, og som en del av tilsynet krever Nkom autorisasjon for alle virksomheter som installerer og vedlikeholder ekomnett i Norge.

Autorisasjonskravet er lovfestet i ekomloven § 2-14. Eiere av ekomnett skal bruke autorisert virksomhet ved installasjon, vedlikehold og sammenkobling av nett.

Minstekravet for å få innvilget autorisasjon er én heltidsansatt kvalifisert person med toårig fagskole innen elektro, med fordypning i elektroniske kommunikasjonsfag og ett års relevant praksis.

Samfunnet har behov for gode og sikre ekomnett

- Formålet med autorisasjonsordningen er å ivareta samfunnets behov for elektroniske kommunikasjonsnett med høy kvalitet. Kvalifiserte fagfolk skal sikre at installasjon og vedlikehold utføres fagmessig, slik at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet, frekvensbruk og kvalitet blir oppfylt, sier Broch Pedersen, og oppfordrer uautoriserte virksomheter til å søke om autorisasjon.

Hvordan bli autorisert?

Lenke til søknad om autorisasjon på Nkoms hjemmesider.