Forslag til auksjonsregler var på høring fra 22. november 2018 til 16. januar 2019. Nkom har vurdert innspillene og fastsatt reglementet for auksjonen. De endelige auksjonsreglene er tilgjengelige på auksjonssiden.

Nkom har utarbeidet et notat som gir en oppsummering og vurdering av høringsinnspillene.

Fremgangsmåte for registrering er beskrevet i auksjonsreglene. Registreringsskjema og bankgarantiskjema som skal benyttes, og veileder for utfylling, er tilgjengelig på auksjonssiden. Siste frist for registrering er 4. april 2019 kl. 12:00.

Mer informasjon om tildelingen er tilgjengelig på auksjonssiden.