Bærekraftig utvikling er en viktig del av postområdet.  Siden det har blitt foreslått å ta inn krav til klima- og miljøhensyn i ekomloven er det ønskelig med innspill fra aktørene for å vurdere om dette også kan gjøres i  postregelverket.

Seksjonssjef Øyvind Halvorsen

 

— Vi ser at flere av aktørene i markedet allerede er langt fremme i dette arbeidet, og ønsker derfor innspill fra alle aktører og andre interessenter. Vi sender nå ut en undersøkelse som vi håper flest mulig har anledning til å svare på, sier seksjonssjef Øyvind Halvorsen i Nkom.

Her finner du lenke til undersøkelsen