BankID på mobil fases ut, og fra 1. september i år har det ikke blitt utstedt nye BankID-sertifikater. Bankene opplyser om at BankID på telefonen vil virke til sertifikatet går ut, dvs. maks to år.

Ta i bruk BankID-appen

– For å unngå problemer ved skifte av mobiltilbyder er det viktig at flest mulig tar i bruk BankID-appen, som enkelt lastes ned på telefonen, råder seksjonssjef ved seksjon for telefoni og nummer hos Nkom, Inger Vollstad.

Se mer informasjon om BankID-appen: BankID.

– Når du bytter operatør får du nytt SIM kort, og i den sammenheng vil din BankID på mobil slutte å fungere. I god tid før dette bør du derfor laste ned BankID-appen på telefonen din. Alternativt må du bruke kodebrikken som banken har gitt deg, sier Vollstad.

Forbud mot "winback"

Når du tar initiativ til å bytte mobiltilbyder vil den du har avtale med gjerne ønske å beholde deg som kunde.

– Nkom vil at det skal være enkelt å bytte mobiloperatør og viser til at det faktisk er et forbud i Norge mot såkalt “winback”. Det betyr at avgivende tilbyder ikke har lov til å lokke deg til å bli værende som deres kunde, sier Vollstad.

Eksempler på forsøk på winback kan være å gi deg et bedre tilbud for å bli hos eksisterende leverandør, gi negativ omtale om ny tilbyder eller påpeke hva du mister hos avgivende tilbyder.

– Tilbyder har heller ikke lov til å beskrive overgangen fra BankID på mobil til BankID-app som problematisk, opplyser Vollstad.

«Winback» er markedsføring mot en kunde som har bestemt seg for å flytte sitt telefonabonnement og telefonnummer til en annen leverandør. Winback-markedsføring fra en leverandør av telefoni er ulovlig i Norge.

Nkom har i høst sendt brev til alle mobiltilbyderne i Norge med informasjon om hva de har lov til å informere om når en kunde sier takk for seg. Nkom har samtidig anmodet tilbyderne om å legge vekt på at BankID-appen har bedre datasikkerhet for kunden enn BankID på mobil.