Siden postloven kom i 2016 har det vært knyttet usikkerhet til om aktører som leverer pakker omfattes av postregelverket, og aktørene i bransjen har vært uenige i lovtolkningen. Nå har Samferdselsdepartementet konkludert. Det er seksjonssjef Øyvind Halvorsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) glad for. 

— Nkom skal sikre en transparent, trygg og sikker leveranse av pakker og brev til hele landet. Pakkemarkedet har hatt en sterk utvikling de siste årene, og presiseringen fra Samferdselsdepartementet understreker at flere aktører kan være omfattet av lovverket. 

Øyvind Halvorsen_Nkom.JPG
Øyvind Halvorsen har tro på godt samarbeid med bransjen.


Vedtaket fra departementet vil blant annet bety at markedet blir mer gjennomsiktig, og at rettighetene og pliktene er mer like for alle. Det vil også styrke forbrukerrettighetene ved å bedre klagemulighetene. Nkom vil umiddelbart starte arbeidet med å be tilbydere som leverer adressert brevpost, aviser og pakker inntil 20 kg om å registrere seg, og har tro på en god dialog med partene.

— De som leverer brev- og pakketjenester i Norge er seriøse og gode aktører som ser kundenes behov, og som er opptatt av at markedet for denne typen tjenester skal være rettferdig og riktig regulert. Vi har derfor tro på at vi kommer til å ha et godt samarbeid med partene som omfattes av dette lovverket, til det beste for kundene, avslutter Halvorsen.

Nkom kommer nå til å gå aktivt ut med informasjon om registreringsplikten til selskaper som antas å operere innenfor postmarkedet. 

Vedtaket innebærer blant annet dette:  

  • Alle som tilbyr posttjenester skal registrere seg hos Nkom (lenke) om de leverer adressert brevpost, aviser og blad og/eller pakker inntil 20 kg 
  • Markedet blir mer transparent med like rettigheter og plikter for alle 
  • Som bruker får du blant annet styrket klagerettighetene dine dersom pakken din skulle forsvinne


Leverer du pakker inntil 20 kg og dermed omfattet av loven? 
Registrer deg som tilbyder her

Postloven