Etter krigen i Ukraina brøt ut, har flere av landene som grenser til Russland opplevd økt jamming. I Norge er det flytrafikken over Øst-Finnmark som har blitt mest påvirket, hvor det så langt i år er rapportert om nesten daglige tilfeller av forstyrrelser i navigasjonssystemene.  

– Dette har nærmest blitt den nye normalen, forteller Nicolai Gerrard som er senioringeniør i Nkom.

Nicolay Garrard på befaring i Finmark.
Nicolai Gerrard til høyre i bildet på befaring i Finnmark. Jammingen som oppleves for flytrafikken i Finnmark skjer kun høyt oppe i lufta, og måles kun i helikopter eller fra fly.

 

Han sier videre:  

–Disse signalene er ikke kritisk for fly, som har andre systemer for navigasjon. Hadde det vært nærmere bakken, som i helikopterhøyde, ville det vært mye mer alvorlig. Men disse frekvensene er internasjonalt beskyttet, og forstyrrelser skal ikke forekomme,  

Jamming er utsending av radiostøysignaler med hensikt om å forstyrre eller blokker signaler. Dette kan blant annet føre til at kommunikasjons- og navigasjonssystemer får problemer eller helt mister sin funksjon.

Bilde av PC

 

Bakkebasert radionavigasjon

I Finnmark har alle flyplassene radionavigasjon fra eget bakkesystem, slik at pilotene ikke er avhengig av satellittjenester for å navigere trygt i luftrommet. Samtidig blir det stadig mer vanlig å legge ned de bakkebaserte systemene, da satellittsystemene er langt billigere i bruk. Europeiske krav til besparelse kan etter hvert også gjøre det det nødvendig å legge ned bakkebasert radionavigasjon på de mindre flyplassene, noe Avinor har kjempet imot – særlig på flyplassene lengst nord i landet. 

Antall registrerte forstyrrelser i flytrafikken over Finnmark de siste fem årene 

2023: 294 dager 
2022: 122 dager 
2021: 18 dager 
2020: 22 dager 
2019: 6 dager 

Kritisk funksjon

Flere kritiske samfunnstjenester er avhengig av tjenester som kan fastslå riktig posisjon, navigasjon og tid. Derfor er det viktig å følge med på hvilke områder som blir utsatt for jamming og hva som forårsaker forstyrrelsene.  

I Norge er det Nkom som har dette ansvaret, som benytter eget målenettverk og tilbakemeldinger fra tredjeparter for å identifisere avvik. Når det blir oppdaget en forstyrrelse, blir saken først etterforsket fra kontoret før det gjøres feltmålinger med målebil eller annet måleutstyr.