Det sier avdelingsdirektør for spektrumsavdelingen i Nkom, John-Eivind Velure. Han fortsetter: 

John-Eivind Velure.jpg

 

—Mobilnettene er kritiske kommunikasjonsnett, blant annet for gjennomføring av nødsamtaler, og forstyrrelser i disse nettene kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse. 

En falsk basestasjon brukes til å overvåke mobilkommunikasjon ved å bryte inn i kommunikasjonen mellom mobilterminalen og basestasjonen. Disse kan være effektive virkemidler i redningsoperasjoner, for eksempel festet til droner eller helikoptre.  

Velure understreker at Nkom likevel er positive til at teknologi kan tas i bruk på nye måter, men at det kun kan tas i bruk ved spesielle omstendigheter. 

Nkom ser alvorlig på situasjoner hvor noen tar seg til rette og tar i bruk frekvenser som inngår i de offentlige mobilnettene uten tillatelse.  

—Forstyrrelser i mobilnettene er alvorlig, og kan få store konsekvenser. Det er kun i tilfeller der vilkårene for nødrett i straffeloven er oppfylt, at man kan bruke falsk basestasjon uten tillatelse eller avtale. 

FAKTA: 

  • Det er Ekomloven som stiller krav til at den som skal bruke frekvenser har brukstillatelse. 
  • Mobiloperatørene Telia, Telenor og Ice har tillatelser til å ta i bruk frekvensene som brukes i mobilnettene.
  • I tillegg har Politiet, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), fått tillatelse i ekomloven § 6-2a til å ta i bruk frekvenser som inngår i de offentlige mobilnettene til å etablere mobilregulert sone på gitte vilkår.
  • Dersom andre enn mobiloperatørene og de som har fått tillatelse etter ekomloven § 6-2a vil ta i bruk frekvenser som inngår i mobilnettene, må de avtale dette med mobiloperatørene.