Til alle arrangement kan det sendes inn spørsmål på forhånd til BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), eller foredragsholderne. Informasjon om arrangementene, lenke til påmelding og for å stille spørsmål, finner du på BERECs hjemmeside. Vi har i denne artikkelen lagt inn link til hvert arrangement i mai.

Sluttbruker workshop - 18. mai

End-users in the context of the Digital Markets Act (DMA)

Kommisjonen informerer om hvordan DMA skal ivareta sluttbrukernes interesser. Representanter fra ulike organisasjoner diskuterer spørsmål knyttet til hvordan DMA kan styrke sluttbrukernes posisjon.

Teknisk workshop om Ipv6 - 19. mai

Public technical workshop on IPv6 deployment across Europe

Det er per i dag store forskjeller mellom land når det gjelder overgang til IPv6. BEREC vil med dette arrangementet legge til rette for erfaringsutveksling og informasjonsdeling med formål å fasilitere overgangen.

Telekommunikasjon og mediaforum 26–27. mai

IIC/BEREC Telecommunications & Media Forum 2021

Pandemien har tydelig vist hvilken viktig rolle elektronisk kommunikasjon har i samfunnet. Tema for forumet er veien videre med tanke på hvordan Europa kan styrke sin digitale posisjon, hindre digitale skiller og sikre bærekraftig utvikling innenfor sektoren.