Manipulerende design

Digital Services Act (DSA) beskytter deg som forbruker og du får bedre rettigheter på nett. Det vil blant annet bli ulovlig med manipulerende design («dark patterns»). Det betyr at det ikke er lov å designe løsninger som bevisst forleder eller lurer deg til å ta bestemte valg på internett. Eksempel på det kan være at det er enkelt å bestille et produkt eller en tjeneste, men nesten umulig å avbestille dersom du angrer og ønsker å avbestille. 

Åpne algoritmer

Big tech og mindre tech må være mer åpne om tjenestene sine og fortelle mer om hvordan de fungerer. Eksempelvis så skal YouTube, Google og Meta beskrive hvordan algoritmene deres virker og dermed stå til ansvar for hvordan samfunnet vårt påvirkes av tjenestene de tilbyr på internett. 

Selskaper som Meta, TikTok, YouTube og andre må ta mer ansvar

Big tech ansvarliggjøres

De skal i større grad holdes ansvarlig for innholdet som legges ut på plattformene sine, for blant annet å forebygge distribusjon av falske nyheter og skadelig innhold. Eksempler på det man kaller desinformasjon har vi sett i forbindelse med flere store hendelser de siste årene, blant annet det amerikanske presidentvalget i 2020, som kuliminerte i stormingen av den amerikanske kongressen den 6. januar 2021, og krigen i Ukraina som fortsatt pågår. Ulovlig innhold skal fjernes så snart de blir gjort oppmerksomme på at det ligger på deres plattformer.  

Bedre klagemuligheter

Du får et konkret sted å henvende deg om du ønsker å klage på et selskap eller en internettbasert tjeneste. Det kan være Google, TikTok eller Finn.no. Du skal få beskjed hvis innhold fjernes og kan bestride urettmessig fjerning av innhold fra plattformer. 

Hva betyr det for deg?

Jente ser på mobiltelefonen

► Det blir færre tilfeller av ulovlig innhold levert på ulike plattformer 

► Dine rettigheter blir bedre beskyttet 

► Det blir forbud mot visse former for reklame 

► Du får vite mer om hvorfor du ser det du ser, siden tilbyderne pålegges mer åpenhet om algoritmer 

Det som er bra for deg er også bra for samfunnet


► Samfunnet blir mer demokratisk fordi internett er tryggere og det er felles kjøreregler for alle 

► Loven skal redusere mengden desinformasjon og bruk av falske nyheter til ulovlig formål og for å manipulere mennesker