Dette har skjedd 

Nkom har dekket utgifter til Espens pendlerbolig i Lillesand uten at det var avklart med departementet i henhold til gjeldende rutiner. Underliggende etater har selv ikke anledning til å fastsette slike betingelser på vegne av egen direktør. Arbeidsbetingelser for toppledere i underliggende etater, skal fastsettes av overordnet departement i henhold til statens lederlønnssystem.  

Etter at feilhåndteringen av pendlerboligutgiftene ble konstatert, tilbød Pål Wien Espen seg å tilbakebetale disse utgiftene, som totalt beløper seg til om lag 290.000 kroner. I tillegg til å tilbakebetale, fratrer han stillingen. Han startet i stillingen 2. november 2020.  

Dette skjer nå 

Det er Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet som er arbeidsgiver for direktøren i Nkom. Avdelingsdirektør i Nkom, John-Eivind Velure, fungerer som direktør i etaten inntil videre.  

- Nkom har et stort og viktig samfunnsoppdrag med å legge til rette for en sikker og robust digital grunnmur med mobiltjenester og internett til alle i hele Norge. Jeg ser fram til å jobbe videre med Nkoms mange viktige oppgaver sammen med dyktige medarbeidere. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Pål Wien Espen for innsatsen han har lagt ned for Nkom, sier fungerende direktør i Nkom, John-Eivind Velure. 

 

Pressekontakt

Henvendelser gjøres til:

+47 22 82 48 00
presse@nkom.no