Petter jobber i dag som kommunikasjonssjef og kommunalsjef for kommunikasjon, kultur og næring i Grimstad kommune. Fra tidligere har han mange års erfaring som kommunikasjonsrådgiver i PR-byråene Ordkraft og Innoventi AS, og som kommunikasjonssjef i Stormberg AS.

Sterk faglig bakgrunn

Petter har erfaring med å lede og koordinere pressearbeid og kampanjer, delta i ledergrupper og gi kommunikasjonsfaglige råd til fagfolk og øverste leder. Han har hatt ansvar for kommunikasjonsstrategi og kanalstrategi, hatt rollen som pressetalsmann og redaktør, og vært foreleser og kursholder i medietrening og kommunikasjon, blant annet på UiA. 

Etablering av ny kommunikasjonsenhet

I Nkom får Petter ansvaret for å etablere og lede en ny enhet for kommunikasjon, og han blir en del av ledergruppa. I stillingen skal han blant annet videreutvikle Nkoms samfunnsposisjon og -stemme, jobbe tett på fagavdelingene, sikre forankring av kommunikasjonsstrategien i hele organisasjonen, drive proaktivt kommunikasjonsarbeid og sikre god mediekontakt og riktig kommunikasjon på ulike plattformer.

Gleder seg til å ta fatt på oppgaven

- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å synliggjøre Nkom som en viktig samfunnsaktør, og ikke minst styrke kommunikasjonsarbeidet. Nkom er en viktig statlig organisasjon som få kjenner til, men som samfunnet er helt avhengig av fungerer godt. Jeg ser frem til å starte i løpet av høsten, og bli bedre kjent med både virksomheten og menneskene, forteller Petter.

Petter bor i Lillesand, er gift og har to barn.