Fagdagen som ble arrangert på Gardermoen i april samlet nærmere 150 deltagere fra ekom- og kraftsektoren hvor både myndigheter og bransjene var godt representert.  Deltakerne fikk innsikt i de beredskapsutfordringene som er identifisert mellom ekom og kraft og hvordan disse kan løses.

Det ble gjennomført foredrag og samtaler om sikkerhetsutfordringer, praktisk beredskap og løsninger.

– Tilbakemeldingene var at dette var en viktig og nyttig konferanse som gav ny kunnskap og gode muligheter til nettverksbygging. Det var også et sterkt ønske om at fagdagen bør arrangeres igjen, sier prosjektleder for fagdagen, Finn Arne Johansen.

– Vi følger opp tilbakemeldingene og arrangerer ny EkomKraft fagdag 25. april 2024 på Gardermoen, og nå kan du sikre deg en plass til sterkt redusert pris, og du trenger ikke betale før i 2024:

EkomKraft fagdag 2024

Vi har allerede fått på plass flere spennende foredragsholdere til de planlagte temaene:

  • Nå er det alvor – Totalberedskapskommisjonen
  • EkomKraft samhandling - hva er gjort?
  • Hendelseshåndtering - ekstremværet “Hans
  • Når neste krise kommer

Dette sa noen av de som deltok i 2023:

  • “Gjennomgående meget bra og et meget godt spenn av innlegg”
  • “Lærerikt, svært bra gjennomført, god arena for nettverksbygging”
  • “Var en veldig lærerik konferanse med et godt faglig innhold og gode foredragsholdere”

Bakgrunn

I Meld.St.28 (2020-2021) Vår felles digitale grunnmur er et av hovedformålene og prioriteringene til regjeringen å styrke samarbeidet mellom ekom- og kraftsektoren om sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Som en del av oppfølgingen til stortingsmeldingen har Nkom og NVE sammen med Telenor, Telia og Elvia utarbeidet en rapport som identifiserer tiltak for å styrke samarbeidet mellom sektorene for bedre forebygging og håndtering av utfall.

Aktuelle lenker
NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat
EkomKraft fagdag 2024
Rapport – Styrket samarbeid om beredskap mellom ekom- og kraftsektoren
Nkoms program for forsterket ekom