Hvem skal levere innhold til Ekomportalen?

Det er mange virksomheter som etter den nye bredbåndsutbyggingsloven er definert som nettoperatører som skal legge inn opplysninger i Ekomportalen. Informasjonen befinner seg hos en rekke aktører, eksempelvis virksomheter innen kraftbransjen, ekombransjen, kommunal og fylkeskommunal sektor og samferdsel.

I Ekomportalen samles informasjon i elektronisk format om fysisk infrastruktur egnet til framføring av bredbånd, supplert med kontaktinformasjon til eier av infrastrukturen som registreres. Det samme gjelder for søknadspliktige bygge- og anleggsarbeid.

Informasjon om fysisk infrastruktur i portalen blir presentert på overordnet nivå, og vil ikke avsløre sensitiv informasjon.

Informasjonsfilm om Ekomportalen

Se vår video for en kort introduksjon til Ekomportalen

Nettoperatører må forberede datalevering

- Vi ber nettoperatører om å gjøre seg kjent med sine plikter til å levere informasjon til Ekomportalen, og hvilke tekniske løsninger de har for å levere data fra eksisterende programvare, sier teknologidirektør Per Eirik Heimdal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Et første steg for nettoperatører kan være å kontakte egne programvareleverandører for assistanse, og forberede overføring av data som er lovpålagt å legge inn i henhold til den nye bredbåndsutbyggingsloven, presiserer Heimdal.

Overføring via API og manuell registrering

Nkom gjør nå tilgjengelig teknisk informasjon om Ekomportalen og de ulike metodene for levering av data til portalen. Både maskin-til-maskin-integrasjon (API), opplasting av filer og manuell registrering er metoder som støttes for å legge inn informasjon.

Todelt lansering av Ekomportalen

– Endelig lanseringsdato for Ekomportalen er ikke fastsatt. Det avhenger av hvor raskt portalen blir fylt med innhold, sier Heimdal.

– Lanseringen blir todelt. I første fase klargjøres portalen for nettoperatører som skal legge inn data. Deretter blir det et omfattende arbeid de neste månedene med å få på plass innholdet. Når vi mener portalen har tilstrekkelig innhold til å gi brukerne en god nytteverdi, åpnes den for bruk, sier teknologidirektøren i Nkom, som ser fram til å få Ekomportalen i drift og på den måten bidra til økt og mer effektiv bredbåndsutbygging.

Bærekraftige gevinster

Målet med portalen er å sørge for økt utbygging av bredbånd ved å senke kostnadene knyttet til fremføring. Bedre utnyttelse av infrastruktur og samordning av bygge- og anleggsarbeid vil også gi gevinst i forhold til bærekraft, og reduserer ulempene ved utbygging for lokalmiljøet.

 – Gjennom Ekomportalen tilrettelegger vi blant annet for bedre koordinerte graveprosjekter, og dermed også reduserte graveskader og ulempene som graving medfører, sier Heimdal, og oppfordrer nettoperatørene til å være klare til å overføre etterspurt informasjon.