Markedet for elektronisk kommunikasjon 2019

Fungerende direktør John-Eivind Velure og seniorrådgiver Roger Markussen legger fram utvalgte tall, analyser og viktige trekk for utviklingen av elektroniske kommunikasjonstjenester (ekomtjenester) i 2019. Statistikk og analyser er basert på innhentet informasjon og data fra alle tilbydere av ekomtjenester i Norge. 

Invitasjon til nettpresentasjon 14. mai kl. 11

Den årlige presentasjonen av ekomstatistikken blir denne gangen videooverført fra Nkoms lokaler i Lillesand, torsdag 14. mai kl. 11 - 12.

Lenke til å følge nettmøtet
Her kan du også se møtet i opptak etterpå.

Du kan sende inn spørsmål via www.menti.com i forkant av pressekonferansen. Bruk koden 62 93 47 (maks 250 tegn per spørsmål). 

Vi svarer på spørsmål i nettmøte etter presentasjonen, eventuelt et utvalg, avhengig av mengden spørsmål som kommer inn.

Du kan også følge møtet direkte via vår nettside her:

Ønske om egne intervjuer i etterkant av nettmøtet sendes på mail til pressekontakt Ragna Marie Henden.

Nkoms ekomstatistikk

Informasjonen publiseres både som rådata og i bearbeidet form. Statistikken vil bli publisert på portalen ekomstatistikken.nkom.no i løpet av presentasjonen. 

Nkom gjennomfører informasjonsinnhenting og presentasjoner så samfunnet skal være best mulig opplyst om utviklingen innen elektroniske kommunikasjonstjenester. Statistikken omfatter blant annet markedsandelstall for mobiltjenester, fast bredbånd, fasttelefoni og TV-abonnement, datakommunikasjonstjenester som IP-VPN, overføringskapasitet, og tall for investeringer i ekom-markedet.