Følg nettmøtet onsdag 25. mai fra klokken 10:00.  

Sendingen er åpen for alle og kan følges her (livestream.com) 

Påmelding for spørsmål

For å stille spørsmål etter presentasjonen må du melde deg på til ehb@nkom.no innen 24. mai. Ved påmelding får du tilsendt en lenke til Teams og følger sendingen der.  

Ekomstatistikken.no

Nkom samler årlig og halvårlig inn data fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Informasjonen publiseres både som rådata og i bearbeidet form, og beskriver viktige trekk ved utviklingen av elektroniske kommunikasjonstjenester. Ekomstatistikken er et nyttig verktøy for både offentlige og private aktører i utbygging og utvikling av telefoni og bredbånd i Norge. 

Ekomstatistikken for 2021 publiseres i sin helhet på Nkoms nettside ekomstatistikken.no umiddelbart etter nettmøtet. 

For mer informasjon om nettmøtet og om Ekomstatistikken kan du kontakte:

  • Hans Jørgen Enger, avdelingsdirektør konkurranseavdelingen / 920 48 624
  • Ellen Høstmark Bustø, avdelingsdirektør kommunikasjon og samfunnskontakt / 920 59 874