Følg nettmøte 25. mai fra klokken 1100. 

Meld deg på

Det er gratis å delta, og du melder deg på her

Lenke

Her er lenke til arrangementet

Ekomstatistikken.no

Nkom samler årlig og halvårlig inn data fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Informasjonen publiseres både som rådata og i bearbeidet form, og beskriver viktige trekk ved utviklingen av elektroniske kommunikasjonstjenester. Ekomstatistikken er et nyttig verktøy for både offentlige og private aktører i utbygging og utvikling av telefoni og bredbånd i Norge. 

Ekomstatistikken for 2022 publiseres i sin helhet på Nkoms nettside umiddelbart etter nettmøte.

Presse
Presse som ønsker å følge arrangementet kan melde sin interesse på presse@nkom.no