Torsdag 20. mai kl. 10-11

Direktør Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) presenterer hovedfunn i den innsamlede statistikken for elektroniske kommunikasjonstjenester i 2020, fra Nkoms lokaler i Lillesand, torsdag 20. mai kl. 10-11.

Her kan du følge sendingen

Ekomstatistikken for 2020 vil samtidig bli publisert i sin helhet på Nkoms nettside ekomstatistikken.no

Påmelding for spørsmål

Du er velkommen til å stille spørsmål i etterkant av presentasjonen. Da følger du sendingen på teams, og får tilsendt en egen lenke for å delta her.

Send påmelding til rmh@nkom.no innen 19. mai.

Pressekontakt Ragna Marie Henden koordinerer også forespørsler om egne intervjuer i etterkant, send e-post.

Ekomstatistikken.no

Nkom samler årlig og halvårlig inn data fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Informasjonen publiseres både som rådata og i bearbeidet form, og beskriver viktige trekk ved utviklingen av elektroniske kommunikasjonstjenester. Denne statistikken finner du på Nkoms nettside, ekomstatistikken.no

Ekomstatistikken er et nyttig verktøy for både offentlige og private aktører i utbygging og utvikling av telefoni og bredbånd i Norge.