Ulike ladere skaper problemer for forbrukere og miljøet

Historisk sett har mobiltelefoner og andre små elektroniske bærbare enheter kun vært kompatible med spesifikke ladere. Dette har skapt ulemper for forbrukere og miljøproblemer ved unødvendig mye elektronisk avfall.

En avtale i 2009 mellom EU-kommisjonen og de store mobiltelefonprodusentene har bidratt til å redusere antallet ladeløsninger på markedet. Men her er det fortsatt potensiale til forbedring, og Kommisjonen har utredet mulige alternativer for krav til en felles ladeløsning.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) følger opp utredningsarbeidet fra norsk side gjennom deltakelse i Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM).

Utredningsrapporten fra EU-kommisjonen

rapporten som nå er publisert av Kommisjonen vises det til en brukerundersøkelse av mobiltelefoner i Europa. Her svarer 84 prosent at de har opplevd problemer knyttet til lading av mobiltelefoner de siste to årene. De vanligste problemene er at mange ulike ladere tar opp plass i hjemmet eller på arbeidsplassen, og forvirring rundt hvilken lader som fungerer med hvilken enhet.

11.000 – 13.000 tonn e-avfall årlig

Rapporten peker også på miljøaspektet ved stadig kjøp av nye ladere for nye mobiltelefoner og andre små enheter. Produksjon av ladere krever råvarer, produksjon og transport som genererer CO2-utslipp.

Når ladere ikke lenger brukes, skapes det store mengder elektronisk avfall. I følge rapporten står mobiltelefonladere for rundt 11.000 - 13.000 tonn e-avfall per år, og tilhørende livssyklusutslipp på rundt 600 - 900 kt CO2e i Europa.

Konklusjon

Rapporten konkluderer ikke når det gjelder mulig regulering. Kommisjonen kan sette krav til felles ladeløsning i radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU, RED). Hvorvidt det blir regulering gjenstår å se. Nkom deltar i EU-kommisjonens ekspertgruppe for radioutstyr (REDEG), som vil behandle dette spørsmålet videre.

Rapporten

Rapporten fra EU- kommisjonen.