Den totale arealdekningen (både 4G og 5G) økte fra om lag 82 prosent ved utgangen av første halvår 2020 til 88 prosent ved årsskiftet 2022/2023. 

Direktør Pål Wien Espen, Nkom

— Det foregår et kappløp mellom Telia og Telenor om å raskest mulig tilby kundene 5G dekning, og det gir resultater. Vi forventer å se en markant økning i 5G-dekning fra Ice i tiden fremover. Utbyggingen av det tredje nettet er viktig for konkurranse og beredskapen i Norge, og med nye finansielle muskler burde en ordentlig satsing nå være mulig, sier direktør i Nkom På Wien Espen. 

93 prosent av alle husstander har basisdekning på 5G-dekning. Andelen av husstandene på landsbasis som har tilgang til 5G med 30 Mbit/s økte fra om lag 66 prosent til over 77 prosent i løpet av andre halvår 2022.       

Regionale forskjeller 

Utbyggingen av 5G har først og fremst vært konsentrert seg om å gi god dekning og høyere hastighet i befolkningstette områder. I alle fylker har det vært en økning i 5G-dekningen i løpet av andre halvår 2022, men veksten er særlig sterk i Møre og Romsdal og i Agder.   Det er likevel til dels store forskjeller regionalt. 

—  Oslo er i en særstilling og trekker opp dekningsprosentene på landsbasis. Dette gjelder både når vi ser på 5G-dekning isolert, og 4G- og 5G-dekningen under ett. I motsatt ende av skalaen finner vi husstandene i Nordland og Troms og Finnmark, som har en basisdekning for 5G på henholdsvis 40 prosent og i underkant av 50 prosent.  

Befolkningsdeking
Der folk bor. 

Arealdekning 
Der folk kan tenkes å ferdes eksempelvis på fjellet eller ved sjøen. 

Lav arealdekning for raskt 5G- nett 

Arealdekningen for 5G er fortsatt relativt beskjeden sammenlignet med tilsvarende 4G-dekning i 2020. Kartleggingen viser en 5G-dekning ved utgangen av 2022 på om lag 45 prosent av arealet når vi legger basisdekning til grunn. Dette tallet går betydelig ned når vi legger hastigheter på 30 Mbit/s og 100 Mbit/s til grunn. Da er arealdekningen for 5G henholdsvis 13 prosent og mindre enn to prosent. 

— Norge er et langstrakt land med utfordrende topografi, og vi er enda et stykke unna regjeringens mål om at tilbyderne i løpet av 2025 skal levere en 5G-dekning om lag på nivå med 4G-dekningen i 2020.

Basisdekning
Grunnleggende mobiltjenester, men du vil neppe klare å laste ned så mye data fra internett. 

30 Mbit/s
Du kan være på internett, men det vil i perioder gå treigt. 

100 Mbit/s
Du kan surfe som vanlig og oppleve god hastighet.