For å kunne delta i det digitale samfunnet er det nødvendig at alle kan kjøpe og bruke både mobil- og bredbåndsabonnement.

Seksjonssjef Inger Vollstad, Nkom
Seksjonssjef Inger Vollstad

— Vi vet at mange har problemer med å kjøpe varer og tjenester på nett, herunder også mobil- og bredbåndstjenester. Det ønsker vi å gjøre noe med sier Vollstad.

Nkom er særlig interessert i å komme i kontakt med personer med innvandrerbakgrunn, mennesker med ulike former for nedsatt funksjonsevne og personer fra husholdninger med lav inntekt.

— Vi ønsker å høre direkte fra dem som selv har opplevd at kjøp, bruk, betaling, bytte og/eller avslutning av mobilabonnement eller internettabonnement har vært utfordrende. På denne måten kan vi som myndighetsorgan bidra til å avhjelpe og løse noen av utfordringene sier Vollstad.

Slik kontakter du oss

Ta kontakt med Marit Mathisen i Nkom på telefon 22 82 47 47 eller e-post til mma@nkom.no for å avtale tidspunkt for en kort samtale.

Nkom forsikrer deg at alle personopplysninger til dem som intervjues blir behandlet konfidensielt.

Like muligheter

At alle skal ha mest mulig lik tilgang til grunnleggende digitale løsninger er et høyt prioritert mål for regjeringen, som i juni i år lanserte Handlingsplan for auka inkludering i et digitalt samfunn